Efallai y bydd yn rhaid dinistrio colomennod rasio mewn ffrae dros drosglwyddo tŷ

18/06/2018

Bydd colomennod rasio yn wynebu cael eu dinistrio oherwydd ffrae weinyddol dros drosglwyddo tŷ ym mwrdeistref sirol Caerffili.

Bu tŷ’r diweddar Gwyn Graves, Castle Vies, Pwllypant yn gartref i golomennod am nifer o flynyddoedd gan ei fod ef a’i fab Matthew yn eu perchen ar y cyd.

Pan fu farw Gwyn, gwnaeth Matthew Graves a’i wraig Clare, gais i symud o’u cartref yn Churchill Park i Castle Vies. Ond mae swyddogion cartrefedd wedi gwrthod eu cais am eu bod yn dweud fod ymgeiswyr eraill â mwy o angen.

Ond mae Colin Mann, cynghorydd Plaid Cymru dros Lanbradach, sy’n cynrychioli Pwllypant, wedi galw am ail feddwl fel mater o frys.

Dywedodd: “Colomennod rasio ydy’r rhain ac rydw i wedi derbyn cyngor gan Undeb Colomennod Rasio Cymru na ellir eu symud. Mae hyn yn golygu na ellir gwneud dim byd ond difa’r adar a byddai hynny’n amlwg yn erchyll.

“Mae aelodau o deulu’r Graves wedi byw yn Castle View ers ei adeiladu rhyw 50 neu 60 o flynyddoedd yn ôl. Nhw fu’r unig denantiaid. Yr unig beth y mae Matthew Graves a’i wraig yn gofyn amdano yw trosglwyddo tenantiaeth o’u cartref yn Churchill Park lle mae’r tŷ’n fwy modern.  

“Ni fydd y cyngor yn colli cartref wrth ganiatáu trosglwyddo fel hyn ac mae’n ymddangos i fi fod y teulu wedi’u dal i fyny mewn biwrocratiaeth. Oes bosib, gall adran dai'r cyngor ddefnyddio ychydig o synnwyr cyffredin gan osgoi gorfod difa’r colomennod hyn. Mae eu safbwynt i weld yn chwerthinllyd i fi.”