Apêl i fodurwyr rhwystredig ymdawelu wrth iddynt gael eu dal yn nhagfa cylchdro Pwllypant

22/06/2018

Mae Cynghorydd Plaid Cymru, Steve Skivens, wedi galw ar i fodurwyr a thrigolion  ymdawelu wedi misoedd o darfu o gwmpas ardal Caerffili a achoswyd gan y gweithfeydd ger y cylchdro'r Cedar Tree, Pwllypant

Dywedodd y cynghorydd dros Benyrheol, Steve Skivens: “Mae’r gweithfeydd ar y ffordd sydd yn angenrheidiol i ddelio â’r cynnydd mewn trafnidiaeth o gwmpas y cylchdro, wedi arwain, heb yn wybod, i ddirywiad mewn ymddygiad gyrru.

Dywedodd y Cynghorydd Skivens: “Mae adroddiadau o yrru gwael ac arferion peryglus yn fy nghyrraedd pob dydd, ac rydw i wedi gweld a phrofi hyn fy hun. Mae bron pawb yr ydw i’n siarad â nhw ar y mater yn ymwybodol o brofiad gwael.

“Mae hyn wedi arwain at gynnydd yn y nifer o fân ddamweiniau, damweiniau bron a digwydd ac anghydfod ymosodol rhwng gyrwyr a chyda cherddwyr.

“Hefyd, mae pobol wedi bod yn defnyddio heolydd mewn ardaloedd preswyl i osgoi’r dagfa. Maent yn gyrru mewn modd ymosodol a ddim yn ildio i bobol gan yrru’n ddianghenraid o gyflym.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Steve Skivens: “Rydym yn ceisio cyrraedd rhywle ar yr heol ond wnewch chi beidio â mentro a chofiwch nad yw’ch taith chi damaid yn fwy pwysig nag un y cerbyd nesaf atoch.

“Mae’r gwaith ar yr heol yn waith hir dymor ac yn dal i achosi problemau i fodurwyr. Yr hyn sy’n fy mlino i yw bod ymddygiad gyrru wedi newid er gwaeth. Mae galw ar i bethau setlo lawr neu fe fydd gennym etifeddiaeth, pan ddaw’r gwaith i ben, a fydd yn ganlyniad heb yn wybod i ni o wneud ein heolydd yn llai diogel ar ein cyfer ni i gyd.”