Aelodau’r Blaid yn Nodi Cylchwyl Is-Etholiad Enwog Caerffili

24/06/2018

 Hanner can mlynedd yn ôl oedd hi pan ddaeth Plaid Cymru o fewn llai na 2,000 o bleidleisiau o ddisodli Llafur yn is-etholiad Seneddol Caerffili.

Slaesiodd Phil Williams a anwyd ym Margoed ac a addysgwyd ym Mhryfysol Caergrawnt fwyafrif Llafur o 21,148 i ond 1,874 gyda gogwydd anferthol o 29%.

Ymunodd teulu’r diweddar Dr Williams ag arweinydd y Blaid, Leanne Wood a’r cyn arweinydd Dafydd Wigley, mewn cinio yng Nghanolfan Gymunedol Penyrheol nos Wener yr 22ain, y man lle cyfrifwyd y pleidleisiau nôl yn 1968.

Hefyd yn bresennol yn ystod yr achlysur oedd nifer o’r rhai helpodd yn ymgyrch yr isetholiad, gan gynnwys y Cynghorydd Lindsay Whittle a chyn gynghorwyr Cwm Rhymni Colin Palfrey, Syd Morgan, Kevin Viney a Ben Jones.

Roedd digonedd o storïau am ymgyrch yr is-etholiad ac, er i Blaid Cymru fethu ag ennill y sedd, cynyddodd y momentwm broffil y blaid yn fawr iawn ac, yn y pen draw, arweiniodd i lwyddiant Seneddol yn etholiadau San Steffan gyda thri Aelod Seneddol yn yr 1970au. Hefyd roddodd hwb i’r ymgyrch tuag at ddatganoli a arweiniodd, yn y pen draw i sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol.

Darparwyd yr adloniant gan Rachel Stephens, a fu’n seren yng nghyfres ganu’r BBC ‘Together Now’.