Arweinydd y Blaid yn holi pam mae athrawon â’r hawl i adael ysgolion - ond i’w hail-gyflogi’n ddiweddarach

25/06/2018

Mae naw o athrawon wedi dychwelyd i’w gwaith mewn ysgolion yn sir Caerffili ar ôl iddynt derbyn taliadau ymddeoliad cynnar neu daliadau diweithdra, datgelodd Plaid Cymru.

Mae saith o’r athrawon a adawodd rhwng 2014 a 2108 yn dal i weithio mewn ysgolion. Dychwelodd dau i’r un ysgol â’r un yr oeddynt wedi ei gadael ar gytundebau tymor byr.

Mae’r ffigyrau ar ben naw gweithiwr arall y cyngor a adawodd ac yna’n cael eu hail-gyflogi, yn ôl ymateb gan yr awdurdod dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru: “Mae’r ymateb diweddaraf ond yn atgyfnerthu’r cwestiwn y mae pobol yn ei ofyn - Pam adawyd iddynt fynd yn y lle cyntaf?

“Rydw i wedi clywed sawl sylw, fy hun, am athrawon yn gadael ac yna’n cael eu derbyn yn ôl yn yr ysgol yn fuan wedyn. Mae consyrn hefyd bod athrawon sydd wedi gadael gyda’r pensiwn priodol neu iawndaliadau wedyn yn cael eu cyflogi o flaen pobol ifanc â chymwysterau athrawon ond sydd yn straffaglu am gyfle i ddefnyddio’u cymwysterau.”

Ysgrifennodd y Cynghorydd Colin Mann i brif weithredwr y cyngor, Christina Harrhy a’r arweinydd David Poole yn codi’r mater.

Dywedodd y prif weithredwr bod y mater yn cael ei adolygu ac y byddai “eglurdeb pellach yn y polisi cyflog a fydd yn cael ei gyflwyno i’r cyngor y flwyddyn nesaf.”

 

“Yn y cyfamser, bydd swyddogion hefyd yn rhoi cyngor i ysgolion. Beth bynnag, hoffwn gynghori nad yw cyfraith cyflogaeth yn caniatáu i ni atal y cyn-gyflogedig rhag cael eu hapwyntio i swyddi o fewn y cyngor, mewn cystadleuaeth ag eraill,” ysgrifennodd.