Cyfleusterau Croesi ar gyfer plant Bedwas

06/07/2018

Mae ymgyrchydd Plaid Cymru Daniel Llewellyn, wedi galw ar i Gyngor Caerffili wella cyfleusterau croesi ar gyfer plant sy’n mynychu Ysgol Gynradd Bedwas.

 Dywedodd Daniel Llewellyn, sydd wedi bod yn ymgeisydd etholiadol yn ward Bedwas, Machen a Thretomas: “Rydw i wedi cysylltu â nifer o rieni sy’n gofidio am ddiogelwch eu plant wrth iddynt groesi Heol yr Eglwys i’r ysgol. Mae’r plant wedi bod heb swyddog croesi am beth amser a does dim staff dros dro ar gael.

 “Mae rhieni sydd am i’w plant fod yn fwy annibynnol nawr yn teimlo na allwn nhw adael i’w plant gerdded i’r ysgol ar eu pen eu hunain pan fo’r drafnidiaeth yn brysur iawn.

 Ychwanegodd Daniel Llewellyn: “Dywedodd y cyngor wrthyf hefyd bod y groesfan a fwriedir ar gyfer yr ysgol yn ateb gofynion ar gyfer ei gosod yno and nad yw hyn wedi digwydd. Credaf fod angen edrych ar hyn eto gyda golwg ar wella diogelwch plant lleol.”

 Mewn llythyr, dywedodd y cyngor nad oeddent wedi gallu trefnu cyflenwad drwy wardeiniaid diogelwch na’r heddlu ar gyfer swyddogion croesi.

 “Yn anffodus, dros y blynyddoedd diwethaf buom yn aflwyddiannus oherwydd pwysau gwaith a phrinder staff,” meddai’r cyngor.