Arweinydd Plaid Cymru yn annog cyngor Caerffili i helpu creu mannau gwefru ceir trydan

10/09/2018

Datgelwyd nad oes yna’r un man gwefru cyhoeddus mewn bodolaeth ym mwrdeistref sirol Caerffili.

Dywedodd arweinydd grŵp Plaid y Cynghorydd Colin Mann: “Mae’r cyngor wedi gosod mannau gwefru yn ym Mhencadlys Tŷ Penallta a Thiryberth ond dim ond at ddefnydd y staff y mae’r rhain.

“Un o’r materion sy’n golygu bod y cyhoedd yn oedi cyn prynu cerbydau trydan yw prinder mannau gwefru. Os yw’r cyngor i lwyddo yn ei fwriad i annog mwy o berchnogaeth dylai fwrw ymlaen, mor gynted a bo modd,  gyda mannau gwefru sydd ar gael i’r cyhoedd.

“Ar ymweliad â’r Iwerddon yn ddiweddar, sylwais ar nifer o fannau gwefru ar strydoedd ar gyfer defnydd y cyhoedd, un mewn cymuned wledig iawn. Mae’n rhaid mai hwn yw’r ffordd ymlaen.

Aeth adroddiad i gyngor polisi ac adnoddau’r cyngor yr wythnos ddiwethaf ar strategaeth a chynllun gweithredu cerbydau trydan.

“Datgelodd yr adroddiad i’r pwyllgor, tra bod 429 pwynt gwefru hyd a lled Cymru does yr un ar gael i’r cyhoedd yn y fwrdeistref sirol hon.

“Er bod y nifer o geir trydan a gofrestrir yma yn isel, bydd y nifer yn cynyddu’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd nesaf.

“Gobeithiaf y bydd cwmnïau preifat - fel sy’n digwydd mewn mannau fel Caerdydd - yn darparu hefyd ond gallai’r cyngor fod yn arwain drwy osod esiampl.

“Ar hyn o bryd does gan y cyngor yr un cerbyd trydan. Byddai symud tuag at gael cerbydau trydan yn sicr yn gyrru neges gref i’r cyhoedd.”

“Mae tacsis yn troi at drydan yn y DG ac mae cyfuniad o gwmnïau tacsi wedi ymrwymo i gynyddu pryniant faniau trydan.”