Pobol yn rhoi’r gorau i alw cyngor Caerffili oherwydd yr oedi maith cyn cael ateb

14/09/2018

Mae mwy na 2,100 o bobol sydd wedi galw pencadlys cyngor Caerffili wedi rhoi’r gorau i aros dros y tair blynedd ddiwethaf am na atebwyd eu galwadau.

Datgelodd cais Rhyddid Gwybodaeth hefyd nad oes gan y cyngor darged amser ar gyfer ateb galwadau.

A datgelodd ymholiadau gan y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru, nad oes gan y cyngor yr offer yn ei le i ddweud wrth y sawl sy’n galw faint sydd yn y gwt a faint o amser sy’n debygol y bydd yn rhaid iddynt ddisgwyl cyn cael ateb.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, sydd wedi codi’r mater gyda gwleidyddion a swyddogion: “Tra nad yw nifer y galwadau a adawyd yn fach, dydy hi ddim yn dderbyniol bod rhai pobl yn rhoi i fyny oherwydd rhwystredigaeth. Mae’n andwyol i ddelwedd y cyngor. Mae profiad y cyhoedd o ddelio gyda’r cyngor wedi dirywio dan Lafur.

“Mor ddiweddar a’r mis hwn, siaradais â thrigolion lleol sydd, ar dair achlysur wahanol, wedi disgwyl am wyth, 10 a 12 munud ar y ffôn heb hyd yn oed gael eu cysylltu. Roedd mor rhwystredig hyd nes iddo ffonio Swyddfa’r Prif Weithredwr ar linell uniongyrchol.

“Mae’n amlwg ei bod yn bwysig fod pobol o leiaf yn gwybod am faint o amser mae’n debygol y bydd yn rhaid iddynt aros a bod y cyngor yn gwybod am ba hyd mae’n rhaid i bobl ddisgwyl, gan gynnwys y sawl sydd wedi methu mynd drwodd.”

Ychwanegodd: “Mae nifer y galwadau a adawyd wedi bron a dyblu ers 2015-16 ac nid cyd-ddigwyddiad yw e fod lefelau staff wedi gostwng yn ystod yr un adeg, felly economi ffals yw hyn.  Mae galw i’r aelod Cabinet a’r Cabinet Llafur fynd i’r afael â hyn.

“Rydw i wedi ‘mhlesio fod y cyngor nawr yn bwriadu uwchraddio’r system deleffonau fel y bydd y sawl sy’n galw yn gwybod beth yw eu safle yn y gwt a’r amser aros disgwyliedig. Mae’n hen bryd fod hyn yn digwydd. Gobeithiaf y bydd y cyngor yn gallu dod â’r chwe phrentis arfaethedig i mewn i wasanaethu’r cwsmeriaid ac i helpu gwasanaethau’r switsfwrdd sydd, wedi’r cyfan, i lawer yr argraff gyntaf mae pobol