Arweinydd y Blaid yn annog gweithredu’n fwy llym yn erbyn perchnogion sydd ddim yn codi ar ôl eu cwn

21/09/2018

Mae galw am weithredu’n fwy llym a dirywio medd Blaid Cymru yng Nghaerffili yn erbyn perchnogion cwn sydd ddim yn codi ar ôl eu hanifeiliaid anwes.

Gwnaeth y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru y ble yn dilyn ymateb i gais Rhyddid Gwybodaeth ar faw cwn a rhifau staffio.  

Datgelodd yr ymateb i’r awdurdod rhoi 69 dirwy am faw cwn yn ystod y ddwy flynedd ariannol ddiwethaf.

Dywedodd y Cynghorydd Mann: “Mae y rhan fwyaf o’r cynghorwyr, os nad pob un, yn cael cwynion am faw cwn. Mae’n un o’r prif gwynion. Wedi’r cyfan, does neb am gamu allan o’u drws ffrynt a gweld baw ci ar y llawr neu gamu o’i gwmpas yn y stryd. Mae nifer o achosion difrifol yn erbyn perchnogion cwm sy’n gadael i’w hanifeiliaid anwes faeddu caeau chwarae lle mae pobol ifanc yn chwarae. Mae gofyn ar i’n clwb lleol ni glirio caeau cyn gem oherwydd y broblem hon.

“Mae rheolau newydd yn golygu bod galw ar i berchnogion cwn gario bagiau ar gyfer gwaredu baw cwn neu wynebu dirwy. Dywed y cyngor i’r nifer o ddirwyon o £75 a roddwyd, gynyddu ers mis Ebrill i 30 oherwydd baw cwn a’r mwyafrif am fethu a chario bagiau.

“Croesawaf y cynnydd yn nifer y dirwyon eleni ond yr hyn sydd galw ar i’r cyngor Llafur wneud yw cynyddu gorfodaeth gyda staff ychwanegol, yn enwedig wrth iddynt gynnal gwasanaethau blaengar.

“Mae mwyafrif perchnogion anifeiliaid anwes yn gyfrifol a does dim angen iddyn nhw ofidio. Ond, yn anffodus, mae lleiafrif sy’n gwrthod neu’n rhy ddiog i godi ac felly mae eisiau eu bwrw nhw’n galed gyda dirwyon. Mae galw ar i’r neges fynd allan yn glir na fydd Caerffili yn dioddef perchnogion cwn anghyfrifol.”