Galw am archwiliad wedi i wasanaeth allan-o-oriau Caerffili fethu ateb

16/10/2018

Mae cynghorwyr Plaid Cymru Cwm yr Aber yn galw am adolygiad ar frys i wasanaethau allan-o-oriau Cyngor Caerffili wedi iddynt fethu ymateb yn dilyn digwyddiad o ollwng cynhwysyddion yn anghyfreithlon y drws nesa i fan chwarae plant.

Gwelwyd yr wyth cynhwysydd ddydd Sadwrn (Hydref 13eg) y drws nesaf i fan chwarae yn Senghennydd a chysylltodd y cynghorydd cymunedol Debbie Daniels â rhif allan-o-oriau brys Cyngor Caerffili.

Ond dywedwyd wrth y cynghorydd nad oedd unrhyw beth y gellid ei wneud, eglurodd cynghorydd Cwm yr Aber Lyndon Binding sydd, ynghyd â’i gyd gynghorwyr John Roberts a John Taylor yn anhapus iawn gydag ymateb yr awdurdod.

Dywedodd y cynghorydd Binding, sydd wedi ysgrifennu at brif weithredwr Christina Harrhy i ofyn am adolygiad: “Cysylltais â’r gwasanaeth allan-o-oriau i ofyn am gymorth, dim ond i gael gwybod nad oedd adrannau iechyd yr amgylchedd na phriffyrdd yn fodlon dod allan. Doedd gen i ddim dewis felly ond cysylltu â’r heddlu a’r gwasanaeth tân i gael ateb.

“Rydym ni gynghorwyr y ward yn condemnio gollwng y cynhwysyddion hyn sydd yn gwbl anghyfrifol. Fodd bynnag, mae’r mater hwn yn amlygu nifer o ofidiau arwyddocaol ac yn gofyn y cwestiwn, “ydy gwasanaeth allan-o-oriau’r cyngor yn gweithio?” Beth fyddai wedi digwydd, wedi hyn gael ei riportio a heb unrhyw weithredu gan yr amryw adrannau, y byddai plentyn neu aelod o’r  cyhoedd wedi dod i gysylltiad â beth bynnag oedd yn y cynhwysyddion ac yn cael eu hanafu’n ddifrifol?

“Dylai un o swyddogion y cyngor fod wedi ymateb i sicrhau'r lefel posib o berygl i’r cyhoedd ac wedi dwysau’r mater petai galw am hynny?”

 Dywedodd y cynghorydd Binding ei fod wedi siarad â’r heddlu a’r gwasanaeth tân ddydd Sadwrn ond na chafodd ei wneud yn ymwybodol beth oedd yn y cynhwysyddion, sydd bellach wedi’u clirio oddi yno.