Arweinydd y Blaid yn cefnogi mesurau llym ar y sawl sy’n tipio’n anghyfreithlon yn sir Caerffili

24/10/2018

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru, y Cynghorydd Colin Mann, wedi cefnogi mesurau llym yn erbyn y sawl sy’n tipio’n anghyfreithlon a gynigir gan Gyngor Caerffili.

Mae’r awdurdod yn ystyried mynnu bod y sawl sy’n cael eu dal yn gollwng gwastraff yn cael eu gorchymyn i gwrdd â’r gost o’i glirio. Llynedd fe gostiodd tipio’n anghyfreithlon dros £150,000 i’r cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Mann: “Mae tipio anghyfreithlon yn bla sy’n effeithio arnom i gyd. Cefnogaf y safiad llym a gynigir gan y cyngor a bod y bobol a ddarganfyddir eu bod wedi achosi’r llanastr yn gorfod cwrdd â’r gost o’i lanhau.

“Mater o ennill ariannol sydd wrth wraidd y rhan fwyaf o achosion tipio’n anghyfreithiol ac felly dylid rhoi dirwy ddigonol iddynt fel nad yw’n werth tipio.

“Byddai’r cynigion ond yn gweithio wrth gwrs os caiff y sawl sy’n euog ei ddal ac mae galw am ymdrechion i sicrhau fod hyn yn digwydd.

“Rhaid i’r cyngor hefyd ei gwneud hi’n haws i fusnesau cyfreithiol allu mynd â sbwriel i’n safleoedd. Ar hyn o bryd mae’r sustem yn rhy gymhleth ac yn digalonni hyd yn oed y sawl sydd am weithredu’n gyfrifol.