Elusen dros yr anabl yn wynebu gorfod cau wedi i gyngor “calon galed” eu gorchymyn i adael adeilad

01/11/2018

Councillor Colin Mann

Mae elusen sydd yn darparu cymorth a chyngor i’r anabl yn wynebu cau wedi iddynt gael eu gorchymyn i adael adeilad, y mae’r cyngor yn ei berchen, erbyn Rhagfyr 18fed.

Gosodwyd CHAD – Canolfan ar gyfer Cymorth a Chyngor ar gyfer yr Anabl – 20 mlynedd yn ôl ac mae wedi bod yn cynorthwyo hyd at 200 o bobol pob wythnos o fyngalo cyn fetron ym Margoed.

Ond yn annisgwyl dywedwyd wrth yr elusen, gan swyddogion wasanaethau cymdeithasol Caerffili, eu bod i adael heb unrhyw eglurhad a heb gynnig llety amgen.

Dywedodd John Higgs, sydd yn rhedeg yr elusen ac sydd ei hunan yn defnyddio cadair olwyn: “Nid fel hyn y dylai sefydliadau fel awdurdodau lleol drafod pobol anabl yn yr 21ain ganrif.

“Daeth hyn yn gyfan gwbl annisgwyl ac rydym heb dderbyn eglurhad ynglŷn â pham maen nhw’n ein cau ni. Mae hyn yn ofnadwy.

“Mae’r cyngor yn talu rhent y cyn fyngalo a’r costau gwres ac egni sydd tua £10,000 y flwyddyn ond ar wahân i hynny dydyn ni’n cael dim byd ganddyn nhw. Rydym wedi bod yn gwerthu popeth sydd gennym gan fod y cyngor wedi dweud wrthym petawn ni ddim yn gwneud hynny bydden nhw yn ei symud a chodi arnom ni.”

Mae’r elusen yn darparu cymorth i bobol anabl a hefyd yn delio ag offer, gan ganiatáu i bobol fynd ag e adre i’w ddefnyddio ar brawf cyn ei brynu. “Amcangyfrifwn i ni rhoi cymorth i 86,000 o bobol heb gynnwys ymholiadau dros y ffôn. Byddai desg derbynfa’r cyngor hefyd yn ein ffonio am wybodaeth, a byddai nifer o staff y gwasanaethau cymdeithasol yn ein ffonio i ofyn i ni ddod o hyd i eitem ar gyfer eu cleientiaid. Mae ein cleientiaid wedi’u syfrdanu ein bod wedi’n gorfodi i gau,” ychwanegodd John Higgs.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd y grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili: “Mae hyn yn ymddygiad ofnadwy a chalon galed gan yr awdurdod lleol. Wedi 20 mlynedd o helpu’r gymuned mae’r elusen hon, sydd i gyd yn wirfoddolwyr ac nad ydynt yn derbyn unrhyw gyflog, yn cael eu dympio heb unrhyw reswm da.

“Mae CHAD yn llythrennol wedi helpu miloedd o bobol anabl ar hyd y blynyddoedd ac, yn fy marn i, hwn yw’r union fath o sefydliad y dylai cyngor Caerffili fod yn ei gynorthwyo’n weithredol, nid gweithio yn eu herbyn. Dydw i ddim yn credu fod mwyafrif y cynghorwyr yn ymwybodol o’r hyn sydd yn digwydd a’r pwysedd dan dîn a rhoddwyd ar CHAD.”

“Cafodd CHAD hyd yn oed gynnig cytundeb gan yr awdurdod yn 2014 ond er gwaethaf y ffaith i’r elusen fynd i’r afael â hyn ni ddaeth dim byd ohono.  Hyd y gwelaf i mae galw ar i’r cyngor atal y troi allan hyn ac ail feddwl am y penderfyniad fel mater o frys.”