Cynghorwyr Plaid Cymru yn cefnogi cynnig i wrthwynebu dileu gwasanaethau cownter ffrynt yng Ngorsaf Heddlu Caerffili

05/11/2018

Bydd Plaid Cymru yn cefnogi cynnig yn gwrthwynebu dileu gwasanaethau cownter ffrynt ar gyfer y cyhoedd yng Ngorsaf Heddlu Caerffili o’r 2ail o Ionawr.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru, y byddai eu cynghorwyr yn cefnogi cynnig gan Lafur i wrthwynebu colli’r gwasanaeth a galw am bresenoldeb yr heddlu yn Llyfrgell Caerffili. Trafodir hyn yng nghyfarfod llawn nesa’r cyngor ym mis Rhagfyr.

Dywedodd y Cynghorydd Mann: “Rydym yn hapus i gefnogi’r cynnig oherwydd ein bod yn ystyried fod y cau yn amddifadu’r cyhoedd, yn arbennig wedi £310,000 o arian cyhoeddus gael ei wario wrth agor yr orsaf yng Nghaerffili.

“Cydnabyddwn fod pob gwasanaeth cyhoeddus dan bwysedd ond dydyn ni ddim yn credu mai dileu mynediad cyhoeddus i’r orsaf yw’r ffordd ymlaen. Mae’n bwysig bod cyswllt rhwng y cyhoedd a’r heddlu yn cael ei gryfhau nid ei wanhau.

“Cynigwyd cyfleusterau i Heddlu Gwent gan gyn weinyddiaeth Plaid Cymru pan gynlluniwyd y llyfrgell. Ond, ni dderbyniodd yr heddlu'r cynnig a oedd yn syndod ac yn siom i ni.

“Cred Plaid Cymru bod galw ar i’r Prif Gwnstabl ail feddwl ynglŷn â’r penderfyniad am y cownter ffrynt, ac nid anwybyddu consyrn dilys gan fwrw ymlaen doed a ddelo,” ychwanegodd y Cynghorydd Colin Mann, sydd yn aelod o Banel Troseddau Heddlu Gwent.