Ymgyrchydd y Blaid yn annog Cabinet y cyngor i beidio cymeradwyo cynllun chwaraeon drafft

13/11/2018

Mae’r ymgyrchydd cymunedol Zoe Hammond wedi galw ar i’r Cabinet Llafur ar Gyngor Caerffili i beidio â chymeradwyo'r Cynllun drafft Chwaraeon a Strategaeth Hamdden Weithredol 2019-29

Dywedodd Zoe Hammond, aelod Plaid Cymru ar Gyngor Trefol y Coed Duon, pe cymeradwywyd y cynllun yfory (Dydd Mercher) y byddai’n arwain at gau Canolfannau Hamdden Pontllanfraith a Chefn Fforest.

Dywedodd y dylai’r cynllun fynd o flaen y cyngor llawn. “Rydym ni i gyd yn gwybod fod y gyllideb yn dynn ond mae Llafur yn dal i dalu am sgandal cyflogau’r prif swyddogion. Pam ddylai’r gymuned dalu pris y sgandal yma? Dylai’r Cabinet wneud yr hyn sy’n iawn ar gyfer y cyhoedd.”

Mae miloedd o bobol wedi arwyddo deiseb yn erbyn cau’r canolfannau hamdden a chynhaliwyd gorymdaith brotest hefyd.

Ychwanegodd Zoe Hammond: “Mae’r cyngor eisoes wedi’n fwriadol wthio i fyny cost y clwb pêl droed a gynhelir ym Mhontllanfraith yn ystod yr hanner tymor i £15 ond mae’r gost mewn safleoedd eraill yn dal ar £10. Maent hefyd wedi newid yr amserau ar gyfer nofio i’r cyhoedd yng Nghefn Forest gan eu gwneud yn ddrutach.

“Mae’n ymddangos eu bod yn codi ychwaneg i geisio atal pobol rhag defnyddio’r mannau hyn - erledigaeth defnyddwyr yw hyn, ac mae torri’r oriau yng Nghefn Fforest yn meddwl y bydd y pwll yn llai tebygol o dalu ffordd. Mae hyn yn fodd sinigaidd o gyfiawnhau’r cau.

“Mae gennym ysgolion cynradd ar draws y fwrdeistref yn defnyddio Pontllanfraith o leiaf pedair gwaith yr wythnos yn ystod y tymor ar gyfer pêl rwyd a phêl droed. A Chefn Fforest yw’r lleoliad ar gyfer nifer o ysgolion i gynnal eu gwersi nofio. Sut gellilr parhau’r ddarpariaeth hon pan na chafodd hyn hyd yn oed ei ystyried yn ystod yr adolygiad?

“Ymddengys fod y cyngor yn gwneud newidiadau oherwydd eu bod eisoes wedi cytuno cau canolfannau beth bynnag mae’r cyhoedd yn digwydd meddwl a byddai hynny’n warthus,” ychwanegodd Zoe Hammond.