Arweinydd y Blaid yn cyhuddo Llywodraeth Llafur Cymru o erlyn llywodraeth leol

14/11/2018

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili wedi gosod y bai am y toriadau arfaethedig o filiynau lawer o doriadau ar wariant, a chodiad 6.5% o godiad yn nhreth y cyngor, ar Lywodraeth Llafur Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann: “Caiff llywodraeth leol ei erlyn gan Lywodraeth Lafur Cymru.  Derbyniodd Cymru setliad  gwaeth  na roddodd llywodraeth Geidwadol i awdurdodau lleol yn Lloegr, mewn perthynas ag ariannu ar gyfer gofal cymdeithasol a dydy hynny ddim yn dderbyniol.

“Mae codiad anferthol o bron i 7% yn nhreth y cyngor yn mynd i effeithio’n wael ar y cymunedau sydd eisoes yn straffaglu gyda newidiadau mewn budd-daliadau – y sawl a orfodir i fynd i fanciau bwyd a hefyd y “gweithwyr tlawd”.

Rydw i eisoes wedi codi’r mater o’r cyngor yn buddsoddi er mwyn cynilo – buddsoddi mewn ffyrdd a ddaw ag incwm i’r awdurdod. Mae digon gennym wrth gefn i gymryd rhai o’r mentrau hyn. Mae’r cyngor yn bodoli i ddarparu gwasanaethu nid i’w dileu.

“Mae galw ar i swyddogion a’r cabinet Llafur i edrych eto ar nifer o’r cynigion ar gyfer toriadau sydd yn mynd i gostio mwy nag a arbedir mewn ardaloedd eraill - torri yn llym cynnal a chadw priffyrdd, dileu gwardeiniaid diogelwch cymunedol, cau safle amwynder dinesig a thoiledau cyhoeddus.”