Cynghorydd y Blaid yn amau gwerth defnyddio bws y cyngor i dorri coed i lawr

03/12/2018

Mae cynghorydd Plaid Cymru wedi amau'r gwerth am arian o brynu bws dau lawr ac yna’i addasu ar gyfer torri coed i lawr.

Datgelodd cais Rhyddid Gwybodaeth y cafodd ei ddefnyddio am ond pum niwrnod yn ystod y 12 mis diwethaf.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Elsbury, aelod Plaid Cymru dros ward Sant Martin yng Nghaerffili: “Costiodd dros £22,000 i brynu ac addasu’r bws, felly roeddwn yn synnu ei fod wedi’i ddefnyddio ond am bum niwrnod ers Tachwedd 2017. Bydden i wedi meddwl, o ystyried y gost, y byddai wedi bod allan llawer mwy.

“O ystyried y diffyg defnydd, mae’n rhaid amau a ydy’r bws coed hwn yn cynrychioli gwerth am arian, yn enwedig pan fod y cyngor yn bwriadu cyflwyno toriadau llym ar gyfer y cyhoedd.

“Dyw’r gost o £22,000 a gafwyd gan y cyngor ddim yn cynnwys y gost o weithredu’r bws coed a chost cyflogau’r pedwar gweithiwr a wnaeth y gwaith pum niwrnod ar hyd yr A4049.”