Llafur yn pleidleisio £242,000 arall yn sgil sgandal cyflog uwch swyddogion

14/12/2018

Mae Cyngor Caerffili wedi cymeradwyo adroddiad yn awdurdodi £242,000 arall ar gyfer yr ymchwiliad mewnol ynglŷn â’u prif swyddog Anthony O’Sullivan. Hyn y sgil sgandal cyflogau’r prif swyddogion dan y gweinyddiad Llafur diwethaf.

Pleidleisiodd grŵp Plaid Cymru yn erbyn yr ariannu ychwanegol a gefnogwyd gan gynghorwyr Llafur. Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru wrth y cyngor: “Rydym yn gyfan gwbl rwystredig - ceisiodd rhai ohonom atal hyn cyn iddo gychwyn rhyw chwe blynedd yn ôl. 

“Rydw i wedi colli cyfrif o’r nifer o bobol sydd wedi dod lan ataf gydag arsylwadau - y rhan fwyaf na ellir eu hailadrodd. Mae hyn yn dod yn anghredadwy. Mae wedi parhau yn hirach na’r Ail Ryfel Byd. Ac mae grŵp y Blaid wedi penderfynu peidio cefnogi’r cynnig arbennig hwn.”  Nododd mai’r sawl fyddai’n elwa fwyaf o’r chwalfa hon oedd y proffesiwn cyfreithiol a dderbyniodd £1,17m gyda’r “prif ymgyrchwyr” yn dynn ar eu sodlau. 

Dywedodd Dirprwy Arweinydd y Blaid a chynghorydd Cwm yr Aber, Lyndon Binding, y byddai’n gwrthwynebu’r ddarpariaeth ariannol. Dywedodd fod cynigion y gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf yn bygwth denu arian grant o £3,500 a allai orfodi cau'r parc dŵr yng Nghwm yr Aber ar gyfer y plant, ac eto dywedodd, disgwylid iddo gefnogi taliad ychwanegol o £242,000.“Yn syml digon ni allaf wneud hyn yn gydwybodol a gwna i ddim,” datganodd.

Cwynodd ei gyd gynghorydd Plaid Cymru, Mike Davies, nad oedd y weinyddiaeth Lafur flaenorol wedi delio â’r mater yn iawn.  Ychwanegodd y Cynghorydd Lindsay Whittle: “Rydym, pob un, yn teimlo’n  emosiynol oherwydd ein dicter, efallai fod rhai oherwydd euogrwydd.”

Yn gynharach gofynnodd y Cynghorydd Colin Elsbury faint a dalwyd i’r Person Annibynnol Dynodedig (DIP) sy’n arwain yr archwiliad a faint a dalwyd i’r DIP a dderbyniai tâl yn ddyddiol ac wrth yr awr. Doedd y ffigyrau ddim gyda swyddog y cyngor i law. Roedd y Cynghorydd Colin Mann o’r farn y gallai’r gost o gyflogi’r swyddog tua £1,000 y dydd.

Cariwyd y cynnig i awdurdodi’r gwariant o 40 pleidlais i 16 yn erbyn gydag un yn atal pleidlais.