Trethdalwyr Caerffili yn wynebu codiad annisgwyl yn y bil cynyddol am staff asiantaethau

28/12/2018

Mae’r gost o gyflogi staff asiantaethau ar fin codi o £700,000 i bron i £5.5m yn 2018-19, yn ôl gwybodaeth a gafwyd gan Blaid Cymru.

Cyflogodd cyngor Caerffili 441 o staff yn ystod y chwe mis rhwng Ebrill a Medi eleni ar gost o £2,749,433. Mae rhan fwya’r staff wedi bod yn gweithio mewn addysg a chynhwyseg (253), 85   yn y gwasanaethau cymunedol a hamdden a 49 yng Nghartrefi Caerffili.

Mewn cymhariaeth, y bil ar gyfer yr asiantaethau ar gyfer 2016-17 gyfan oedd £4,700,972 a £4,733,741 yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

Datgelwyd y ffigyrau yn dilyn cais Rhyddid Gwybodaeth a wnaed gan Blaid Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru: “Rydw i wedi’n syfrdanu ac felly bydd trigolion sir Caerffili pan welwn nhw fod costau staffio gan asiantaethau yn mynd i saethu i fyny o £700,000 i tua £5.5m y flwyddyn ariannol hon, os ailadroddir patrwm y chwe mis cyntaf.

“Mae’r cynnydd yn nefnydd staff asiantau mewn gwrthgyferbyniad i’r flwyddyn olaf o weinyddiad Plaid Cymru yn 2011-12 pan wariwyd ychydig dros £3m.

“Gŵyr pawb bod cyflogi staff asiantaethau neu staff dros dro yn ffordd ddrud o wneud busnes.

“Dywedon ni cyn etholiadau diwethaf yn 2017 y dylid cynnal arolwg o’r gorwario ar staff asiantaethau a dylid gwneud hyn er mwyn edrych ar gyfleoedd i leihau’r bil yma. Mae galw ar i hyn ddigwydd.

“Tra bod y bil am staff asiantaethau yn codi mae nifer o bobol wedi gadael cyflogaeth y cyngor yn y blynyddoedd diwethaf wrth i doriadau frathu. Mae’n gwneud i fi amau a yw cynyddu’r defnydd o staff dros dro yn angenrheidiol o lenwi gofod a achosir drwy dorri swyddi yn y cyngor? Mae llawer gwell, lle mae’n bosib, rhoi swyddi diogel a sicr i bobol.”