Tipio answyddogol ar lefel epidemig yng Nghaerffili, medd Plaid

02/01/2019

Mae actifydd Plaid Cymru, Daniel Llewellyn o Fedwas wedi galw ar i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wneud mwy i atal y broblem gynyddol o dipio answyddogol yn y Sir.

Dywedodd: “Mae’r hyn mae pobol yn mentro yn anghredadwy. Roeddwn y cerdded ar hyd Lôn Tŷ Canol yn Nhretomas dros y Nadolig a des o hyd i ddau bentwr anferthol o wastraff adeiladu a gwastraff o’r cartref.

“Mae’r ardal hon yn fan hardd i bobol allu mwynhau, ond yn lle hynny, mae sbwriel sydd o bosib yn beryglus yn creithio'r hyn a allai fod yn daith gerdded hyfryd yng nghefn gwlad.

Ychwanegodd: “Ar ddiwedd y dydd, pobol sy’n gollwng y sbwriel, naill ai eu hunain neu gan weithredwyr anghyfreithlon. Beth bynnag, gallai’r sir wneud mwy. Mae’r gosb benodedig o £200.oo lawer yn rhy isel. Gellid cynyddu hwn yn sylweddol a dechrau ymgyrch gyhoeddus i gael pobol i roi gwybod am hyn.

“Bydden i’n annog trigolion lleol i ddefnyddio’r camerâu sydd ar eu ffonau i dynnu lluniau'r troseddwyr a’u cerbydau a’u gyrru’n syth i adran iechyd amgylchedd y cyngor. Dim ond drwy weithio gyda’n gilydd y gallwn ni gael gwared ar y malltod hwn ar ein tir. “