Steffan Lewis AM: Teyrnged

11/01/2019

Talodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, deyrnged i Steffan Lewis AC yn dilyn ei farwolaeth pan oedd ond yn 34 mlwydd oed.

Dywedodd Colin Mann: “Mae hwn yn ddiwrnod trasig i bob un a adnabu Steffan Lewis ac i bobol Cymru. Mae’n feddyliau i gyda’i wraig Shona, ei fab ifanc Celyn a’i holl deulu, am fod eu colled hwy yn arbennig o ddifrifol. Mae colli Steffan yn golled enfawr i Blaid Cymru ac i Gymru.

“Rydym wedi colli un â’r potensial i wneud cyfraniad arwyddocaol i ddyfodol ein gwlad. Gwelwyd ef gan lawer fel Arweinydd Plaid yn y dyfodol.  Mae’n anodd gor-ddweud cymaint yw colled marwolaeth Steffan.

“Roedd Steffan yn wleidydd talentog da a theg dros ben ac yn un a gyffyrddodd â bywydau nifer fawr iawn o bobol.  Er iddo ond gwario ychydig bach o amser yn y Cynulliad Cenedlaethol, roedd eisoes wedi gwneud ei farc yno. Fe ddrafftiodd y Ddeddf Barhau a fabwysiadwyd gan Lywodraeth Cymru i wrthsefyll ymgais San Steffan i ddwyn pŵer mewn ymateb i sefyllfa Brexit. 

“Enillodd ein hedmygedd ni i gyd yn y ffordd y bu’n ymgyrchu yn erbyn cancr, tra ar yr un pryd yn parhau â’i waith yn AC tan ychydig cyn ei farwolaeth anamserol. Cyn cael ei ethol roedd yn ymchwilydd uchel ei barch yn gweithio i Jocelyn Davies a chyn arweinydd y Blaid Leanne Wood. Rydw i’n gwybod iddo weithio’n eithriadol o galed mewn cysylltiad â’r dadleuon etholiadol ar y teledu.

“Cymer amser hir i awn i ni dderbyn y newyddion trasig yma.”