Arweinydd y Blaid yn condemnio cynllunio cyllideb Llafur am 2019-20

07/02/2019

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili:

“Mae cynnydd yn nhreth y cyngor o 6.95% yn fwy na dwywaith graddfa chwyddiant. A hyn pan mae’r rhan fwyaf o bobl dan bwysedd gan weld eu cyflogau yn cynyddu o lawer llai na chwyddiant neu ddim o gwbl.

“Bydd pobol sydd wedi’u harswydo gan gost miliynau lawer sgandal cyflogau’r  swyddogion hŷn yn teimlo y gellid fod wedi defnyddio’r arian i leihau’r toriadau ar wariant neu faint y cynnydd yn nhreth y cyngor.

“Ond er tristwch, mesur dros dro yw adfer rhai o’r toriadau ac nid oes newid ar y bwriad hir dymor.

“Croesawn yr adferiad rhannol ar gyfer Wardeniaid Diogelwch Cymunedol ond byddai’r rhan fwyaf o bobol yn dweud na ddylid fod wedi ystyried y toriadau hyn yn y lle cyntaf, gan y gwerthfawrogir y gwasanaeth yn fawr iawn gan y cyhoedd a chynghorwyr. Croesawn y penderfyniad i wneud i ffwrdd â’r taliadau am drin llygod mawr a fyddai, petaent wedi’u gweithredu, wedi arwain at fygythiad i iechyd y cyhoedd.

“Nodwn yr ataliad dros dro ar gefnogaeth i ofalwyr canolfannau cymunedol yn gyffredinol ond mae’n amlwg bod y cyngor yn benderfynol i ddod â’i ymrwymiad i ben. Yr hyn y dylid ei ystyried yw bod y pwyllgorau gwirfoddol sy’n rhedeg y canolfannau yn aml yn brwydro i ddenu cefnogaeth ac mae perygl real y byddai’r canolfannau yn cau.