Cynghorwyr Plaid Cymru yn cefnogi cynlluniau am fysiau trydan newydd i Gaerffili er mwyn lleihau llygredd

08/02/2019

Mae Plaid Cymru wedi croesawu cynlluniau gan lywodraeth y DG i gefnogi cyflwyno bysiau trydan yng Nghaerffili

Dywedodd y Cynghorydd James Fussell, sydd a’i ward Sant Martin yn cynnwys canol y dref: “Mae’r cadarnhad gan lywodraeth y DG y byddant yn ariannu Stagecoach i’w galluogi i weddnewid eu gwaith yng Nghaerffili gydag 16 bws un llawr yn hwb ryfeddol i’r economi leol. Bydd hyn hefyd yn dda er lles ac iechyd trigolion ein tref.  

“Allyriad bysiau, lorïau a’r rheilffyrdd yw rhan o’r rheswm pam mae gan Gaerffili nifer o broblemau ansawdd yr awyr, er bod y broblem wedi lleihau dros gyfnod. Gobeithiwn y caiff y newid hwn yn 2020 effaith sylweddol.

 “Efallai bod yna ystyried cydlynol o’r diwedd. Os cefnogir y buddsoddiad hwn  hefyd gan Lywodraeth Cymru ac os caiff ei ariannu gan y Rhanbarth Ddinesig i weddnewid cyfnewidfeydd rheilffyrdd/ bysiau fe welir cynnydd mawr yng Nghaerffili ac fe ddaw yn darged i fuddsoddiadau ar gyfer mentrau eraill.  

 “Mae Cadw, y corff gwarchod henebion Cymreig, eisoes yn edrych i fwrw ymlaen ar ffyrdd i wella’r castell ymhellach er mwyn cynyddu’r nifer o ymwelwyr. Ac mae datblygwyr preifat yn ail ystyried canol y dref er mwyn creu tai fforddiadwy a allai, yn eu tro, hyrwyddo gweddnewidiad yr ardaloedd siopa hefyd.”