Arweinydd y Blaid yn gwrthod ad-drefniant awdurdodau tân Cymru gan y llywodraeth

11/02/2019

Colin Mann

Mae grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili wedi gwrthod cynlluniau Llywodraeth Cymru i newid y ffordd y rhedir Awdurdodau Tan ac Achub yng Nghymru.

Yn ymateb i’r ymgynghoriad dywedodd arweinydd y grŵp y Cynghorydd Colin Mann: “Credwn nad oes galw am yr adolygiad hwn yn absenoldeb unrhyw dystiolaeth nad yw’r Gwasanaethau Tan yn perfformio’n dda.

“Mae’r gwasanaeth yn atebol yn ddemocrataidd i’r Awdurdod Tân a daw o rif cynrychiolaidd o gynghorwyr o’r cynghorau perthnasol yn yr ardal.”

Dadleuodd y dylai’r Awdurdodau Tân barhau i fod yn endidau ar wahân gyda’r ffiniau presennol.

“Mae profiad yn y gorffennol wedi dangos bod newid ffiniau fel arfer yn gostus heb fod yn gwireddu’r arbedion a rhagwelwyd. Mae galw am ddadansoddiad costau/ buddiannau cryf cyn cynnig/ gweithredu unrhyw newidiadau.”

Dywedodd nad oedd trosglwyddo rheolaeth y gwasanaethau Tân ac Achub i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throsedd neu i’r awdurdodau lleol yn briodol.

“Mae angen cofio na ddatganolwyd plismona i Gymru, hyd yn hyn, er ein bod yn teimlo’n gryf y dylid gwneud hynny.”

Gwrthododd y Cynghorydd Mann hefyd y syniad o ymyrraeth Gweinidogion Cymreig yn lefel ariannu’r Gwasanaethau pob blwyddyn.

“Rydw i’n gyn aelod FRA De Cymru gan wasanaethu am gyfnod o 12 mlynedd fel aelod o’r Cabinet a heb fod yn aelod o’r Cabinet. Fy mhrofiad i roedd fod gan y cynghorwyr agwedd graff at lefel yr archebiant fydden nhw’n codi ar awdurdodau lleol. Rydym yn methu gweld pa welliant byddai deillio o  ymyrraeth Gweinidog.

Gwrthododd y Cynghorydd Colin Mann y syniad o ymyrraeth gan Weinidogion Cymreig yn lefel ariannu’r FRAs pob blwyddyn.

“Ni fyddai gan Weinidog y wybodaeth fanwl ar gyfer cymryd y penderfyniadau perthnasol. Profwyd hyn yng nghyngor BS Caerffili lle mae gweinidogion wedi cymryd penderfyniadau heb i weld yn cymryd unrhyw sylw o farn leol neu’r broses ddemocratig."