Plaid Cymru yn condemnio Cau Toiledau Cyhoeddus Tref Caerffili

19/03/2019

Mae cynghorwyr Plaid Cymru wedi condemnio penderfyniad cyngor Llafur Caerffili i gau’r toiledau cyhoeddus ger gorsaf rheilffordd Caerffili.

 Galwodd y Cynghorydd Steve Kent, y mae ei ward yn cynnwys canol y dref, ar i’r awdurdod ail ystyried y penderfyniad.

 Dywedodd y Cynghorydd Steve Kent: “Am benderfyniad anghredadwy o annoeth gan gynghorwyr Llafur i gau’r toiledau'r mis nesaf. Gwrthwynebais i a fy nghyd gynghorydd Plaid Cymru yn y ward, Colin Elsbury,  y bwriad i gau'r toiledau mewn pwyllgor craffu adfywiad ac fe wrthwynebais innau’r cynnig hefyd mewn cyfarfod o’r cyngor llawn.”

 “Gwneir llawer o ddefnydd o’r toiledau hyn ac maent yn angenrheidiol ar gyfer pobol oedrannus a’r sawl sydd ag anawsterau meddygol. Yn ychwanegol i hyn, maent yn gyfleuster pwysig ar gyfer gyrwyr tacsi, yn wrywod a benywod, sy’n gweithio yn ardal yr orsaf.”

"Hyrwyddir Caerffili yn dref dwristiaeth ac eto mae’r cyngor Llafur yn methu’r ymwelwyr drwy gau’r cyfleusterau hyn. Gwastraffwyd milynau o bunnoedd ar sgandal cyflogau’r prif swyddogion ac mae treth y cyngor yn codi o 6.95% anferthol ac eto mae’r cyngor yn penderfynu cau toiledau cyhoeddus.

 “Yn hytrach na cheisio achub y toiledau cyhoeddus, pleidleisiodd cynghorwyr Llafur yng Nghaerffili  dros doriadau ac i’w cau.  Gobeithiaf y gwnaiff yr etholwyr gofio am y sawl a fethodd eu cynrychioli.”