Datgelu fod gwir gost gwarth cyflog cyngor Caerffili ymhell dros £6m

22/03/2019

Mae’r bil am benderfyniad cyngor Llafur Caerffili i gynyddu cyflog 21 o uwch swyddogion yn yr hyn sydd wedi dod yn sgandal cyhoeddus erbyn hyn dros £6m.

Mis Rhagfyr diwethaf, dywedodd y cyngor y byddai cost cyflog y prif swyddogion a’r broses archwilio yn cyrraedd tua £4,176,000 erbyn diwedd mis Gorffennaf eleni. Gallai fod yn fwy byth os bydd yr archwiliad yn parhau tan yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Fodd bynnag, mae ffigyrau a gafwyd gan Blaid Cymru dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn dangos fod gwir gost y cynnydd mewn cyflogau i’r swyddogion - a achosodd y sgandal - wedi costio £2,178,813 ychwanegol i drethdalwyr  lan i ddiwedd mis Mawrth 2019.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp gwrthblaid Plaid Cymru ar gyngor Caerffili: “Rydw i’n gwybod y sioc a’r ffieidd-dra a deimlai pobol pan grybwyllwyd cost o £4m a mwy mis Rhagfyr diweddaf. Ond mae’n waeth na hynny.

“Dengys y ffigyrau a gafwyd dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth i’r codiadau mewn cyflog anghyfiawn a dianghenraid i 21 o uwch swyddogion eisoes gostio bron i £2.2m, felly bydd y bil gwirioneddol bron yn £6,355,000 ac yn codi i dros £370,000 y flwyddyn. Mae’r gost yn gyfwerth i tua £35 i bob dyn, menyw a phlentyn yn y fwrdeistref sirol.

“Mae trigolion yn ardal y fwrdeistref sirol eisoes yn wynebu codiad o 6.95% yn nhreth y cyngor a thoriadau mewn gwasanaethau fel cau toiledau cyhoeddus a Chanolfan Hamdden Pontllanfraith. Dychmygwch sut y gallai’r arian hyn fod wedi’i wario: ysgolion newydd, mwy o athrawon, ail-wynebu heolydd, mwy o swyddogion gorfodaeth i fynd i’r afael â baw cwn, sbwriel neu fwy o wardeiniaid diogelwch cymunedol.

“Yn lle, mae wedi mynd ar gyflogau prif swyddogion a thaliadau cyfreithwyr ac archwilwyr. Nhw yw’r rhai sydd wedi mwynhau bonanza ariannol tra bod ein trigolion wedi dioddef toriadau i’w gwasanaethau.