Diffyg gweithredu dros heol Hafodyrynys yn condemnio trigolion i flynyddoedd mwy o wenwyno llygredig

29/03/2019

Mae Plaid Cymru wedi condemnio penderfyniadau gan Gabinet Llafur Cyngor Caerffili i wneud dim byd i helpu trigolion sy’n byw yn y stryd fwyaf llygredig yn y DU, y tu allan i Lundain.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp gwrthblaid Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, y byddai’n ‘galw i mewn’ y dyfarniad ynglŷn â Theras Woodside yn Hafodyrynys, Crymlyn, iddo gael ei ail ystyried.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann: “Roedd gan y Cabinet ddewis i helpu trigolion i symud neu wneud dim byd. Mae’n anghredadwy iddynt benderfynu gwneud dim byd.

“Y neges gan gabinet Llafur i drigolion Teras Woodside yw, ‘parhewch i anadlu’r awyr gwenwynig. Efallai y gwnaiff e wella ymhen rhai blynyddoedd.’ Yn blwmp ac yn blaen mae hyn yn fater o ymddiswyddo cyfrifoldeb tuag at y cyhoedd ac yn gwbl anghyfrifol.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig £4.5 miliwn ar gyfer costau dymchwel. Dylai’r cyngor nawr wneud y peth iawn.

“Byddai unrhyw gynghorydd â chydwybod yn pleidleisio dros adnoddau cyllidol i osgoi condemnio trigolion, yn enwedig plant, i barhau byw ar heol mor llygredig. Ni ellir yn wir ystyried effaith gwenwyno llygredig

“Mae gan gyngor Caerffili ddyletswydd o ofal a lles tuag at y trigolion. Petai Plaid Cymru yn rhedeg yr awdurdod, bydden ni’n gweithredu, nid claddu ein pennau yn y tywod.

“Mae gan y cyngor mwy na £100 miliwn wrth gefn, felly oes bosib na allen nhw ddod o hyd i arian wella bywydau’r trigolion.”

Dywedodd Mike Davies, cynghorydd ward Crymlyn: “Mae disgwyl i drigolion aros am draffig llai llygredig fel smotyn bach o olau ar ddiwedd twnnel hir iawn. Rhaid mynd ar ôl opsiynau eraill heb oedi. Gellid effeithio ar iechyd ac mae angen cymorth ar y bobol hyn nawr.”

·       Yr A472 rhwng Trecelyn a Phont-y-pŵl yw’r unig heol sy’n cysylltu cymoedd Ebwy ac Afon Lwyd heblaw am yr M4 10 milltir i’r de neu Heol Blaenau’r Cymoedd 10 milltir i’r gogledd.