Cyn AC yn condemnio saethu colomennod yng Nghastell Caerffili

16/05/2019

Mae cynghorydd Plaid Cymru Caerffili, y cynghorydd Lindsay Whittle wedi beirniadu’r corff treftadaeth Cymraeg, CADW, am ddifa colomennod yng nghastell Caerffili.

Dywedodd y cynghorydd Whittle, cyn arweinydd Cyngor Caerffili ac Aelod Cynulliad dros Ddwyrain De Cymru: “Cefais fy syfrdanu o glywed fod corff treftadaeth Cymru yn rhan o’r ymgyrch i ddifa colomennod yng nghastell Caerffili. Mae hyn yn hollol farbaraidd.

“Oes bosib na allen nhw fod wedi cymryd camau, fel y digwydd mewn pob maes awyr o bwys, i yrru’r adar i ffwrdd. Rwy’n gwybod fod adar ysglyfaethus fel hebogau wedi cael eu defnyddio yn y llyfrgell ganolog yng Nghaerdydd ac yn Stadiwm y Mileniwm a hyd yn oed Wimbeldon.

“Os ydy’r colomennod yn niwsans, os bosib na ellid fod wedi defnyddio tamaid o synnwyr cyffredin i’w symud nhw i ffwrdd yn hytrach na’u saethu nhw, sydd yn gwbl annerbyniol yn fy marn i.

“Gallaf ddeall yn gyfan gwbl pam mae pobol sy’n Achub Adar yng Nghaerffili mor grac ac wedi’u ypsetio o weld yr adar yn cael eu lladd.

“Rydw i am wybod beth yw polisi Cadw yn y mater hwn – ydy hyn yn rhywbeth maen nhw’n cefnogi ac yn gwneud hyn yn ei holl adeiladau yng Nghymru benbaladr?”