Llafur yn bradychu trigolion wrth roi caniatâd i 350 o dai ar Barc Virginia

23/05/2019

Cyhuddwyd cynghorwyr Llafur o fradychu pobol Caerffili drwy roi caniatâd heno (Dydd Mercher) i godi 350 o dai ar Barc Virginia. Pleidleisiodd pob un o’r pedwar aelod Plaid Cymru a oedd yn bresennol yn erbyn y cynllun.

Mae’r cynllun gan GHR Developments ar safle’r cyn cwrs golff yn cynnwys 25 o gartrefi - 7.14% o’r safle - i’w hadeiladu yn eiddo fforddiadwy.

Ond ymosododd cynghorydd Plaid Cymru dros ward Morgan Jones a chynghorydd y dref Mike Prew, maer Caerffili, yn erbyn rhoi caniatâd i’r 350 o gartrefi ar feysydd gwyrdd.

Dywedodd y Cynghorydd Bevan: “Bydd hyn yn gosod pwysedd mawr ar yr ardal gyda’r potensial o 700 o geir ychwanegol yn defnyddio’r gyffordd rhwng Heol Pontygwindy a Browen, gan greu oediadau ar isadeiledd heol sydd eisoes dan straen.

“Yr hyn sydd yn fy siomi yw y cymeradwywyd y cynllun gan fwyafrif Llafur ar y pwyllgor cynllunio, er gwaethaf yr addewidion penodol gan Lafur, ond tair blynedd yn ôl, i warchod caeau gwyrdd. Maent wedi bradychu’r gymuned. Profodd eu haddewidion yn ddiwerth.” 

Yn ystod is etholiad cyngor tref Caerffili ym Mharcyfelin yn ystod mis Mawrth 2016, dywedodd yr ymgeisydd Llafur Tony Graham: “Mae cynghorwyr wedi ymladd yn galed i ddiogelu safleoedd caeau gwyrddion at bwrpas hamddena megis Parc Virginia.” Mae e bellach yn gadeirydd Cyngor Cymunedol y Fan.

A chafwyd datganiad ar daflen Llafur, oedd yn cynnwys llun o’r AC Hefin David, wedi etholiad 2016 ar gyfer y Cynulliad: “Rydym wedi gwarchod bob dafn o wair rhag adeiladu tai yn ward Morgan Jones.” 

Ychwanegodd y Cynghorydd Mike Prew, sy’n aelod o Grŵp Gweithredu Parc Virginia: “Mae gennym gynghorydd Llafur (James Pritchard) yn ward Morgan Jones yn galw am dai fforddiadwy ar y safle, sydd mewn gwirionedd yn derbyn datblygu tai ar gaeau gwyrdd, a gwthiwyd hyn drwodd gan bwyllgor cynllunio a ddominyddir gan Lafur.

“Felly, fe ddangoswyd yr addewid a wnaed ond tair blynedd yn ôl i warchod pob dafn o wair yn ward Morgan Jones i fod yr oedd e - twyll."