Agos i 200 o staff yn arwyddo cymalau cyfrinachedd wrth adael y cyngor

20/06/2019

Mae 193 o weithwyr cyngor Caerffili wedi gorfod arwyddo cymalau cyfrinachedd fel rhan o gytundebau setliad wrth adael yr awdurdod yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf.

Mewn cyfres o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth, datgelodd yr awdurdod hefyd y rhesymau dros yr amodau sydd yn cynnwys gwybodaeth gyllidol a materion sy’n fasnachol sensitif ynghyd â chanlyniadau ymchwil. Mae’r cyngor yn mynnu nad yw’n defnyddio’r hyn a elwir yn amodau cau ceg.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd Plaid Cymru: “Byddai’n ceisio sicrwydd na fydd  amodau cyfrinachedd, a ddefnyddir mewn cytundebau setliad, yn fodd o gadw'r sawl sydd am ddatgelu gwybodaeth yn dawel, mater a godwyd yn y Cynulliad Cenedlaethol a chan Aelodau Seneddol.

“Deallaf y galw am warchod gwybodaeth, er enghraifft, a allai fod yn fasnachol sensitif. Ond ni ddylid defnyddio cytundebau fel modd o wahardd datgelu gwybodaeth  a allai fod o ddiddordeb i’r cyhoedd. 

“Byddaf yn ceisio gwybodaeth gan yr awdurdod ar y gwahaniaeth rhwng amodau cyfrinachedd mewn cytundebau setliad a Chytundebau na ddylid eu Datgelu neu'r hyn a elwir yn amodau cau ceg. Byddai diddordeb gen i wybod a ydy amodau cyfrinachedd ar gyfer pob un a gyflogir yn cynnwys yr holl lefelau.”