Salwch ar Gyngor Caerffili yn Cyrraedd bron i £1m y Mis

05/07/2019

Datgelwyd cost aruthrol salwch ar Gyngor Caerffili – bron i £1M Y MIS.

 Dangosodd cais Rhyddid Gwybodaeth gan Blaid Cymru hefyd y collwyd bron i 12.3 niwrnod cyfwerth ag pob un a gyflogir yn amser-llawn yn ystod y flwyddyn ariannol, 2017-18.

 Gofynnodd y Cais am Wybodaeth i’r cyngor am amcangyfrif cost salwch drwy gydol 2017-18, ond gwrthododd yr awdurdod roi’r wybodaeth oherwydd, meddent, byddai’n uwch na therfynau cost dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

 Gofynnwyd beth allai’r cyngor ddarparu o fewn cyfyngiadau cost, a darparwyd gwybodaeth am ond un mis - Ionawr 2018 gan ddatgelu fod y gost yn £900,103.

 Darparodd y cyngor hefyd fanylion canrannau graddfeydd salwch dros y tair blynedd ddiwethaf - rhwng 4.51% a 4.78% - a’r raddfa salwch ar gyfer pob adran oedd yn amrywio rhwng 2.78% a 7.29% yn 2017-18.

 Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili: “Rydw i’n siomedig nad yw system wybodaeth y cyngor yn gallu tynnu’n hwylus iawn gost salwch yn flynyddol ar draws yr awdurdod. Mae’n amlwg fod yn rhaid edrych ar hyn oherwydd mae’n bwysig fod yr holl gynghorwyr yn ymwybodol o’r gost fel y gallant sicrhau mynd i’r afael â’r mater.

 “Rydw i’n blino, o ystyried  cost y salwch, na ddarparwyd unrhyw adroddiad ar gyfer y cyngor yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf.”

 “O ystyried y wybodaeth a roddwyd mae’n amlwg fod galw am adroddiad llawn ar lefelau salwch, y gost a’r hyn sydd yn cael ei wneud i leihau lefelau absenoldeb. Byddaf yn gofyn am adroddiad.”