Plaid ac Aelodau Annibynnol yn barnu diffyg democratiaeth gan gyngor Llafur Caerffili

19/07/2019

Mae cynghorwyr Plaid Cymru a’r rhai annibynnol wedi cyhuddo arweinwyr Llafur cyngor Caerffili o ddangos diffyg ystyriaeth ddemocrataidd. 

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru: “Pryderwn am agwedd y Cabinet Llafur, yn enwedig yr arweinydd, Dave Poole, sy’n credu mai ef a ŵyr orau. 

“Rhwystrwyd eu cynlluniau i gau Canolfan Hamdden Pontllanfraith gan y llysoedd, eto mae’n ymddangos for y Cynghorydd Poole yn benderfynol o fwrw ymlaen  er gwaethaf safbwynt y gymuned leol.

 “Mewn cyfarfod y Cabinet yr wythnos ddiwethaf, bu’r Cynghorydd Poole yn rhefru bod cynghorwyr yr wrthbleidiau am iddynt alw i mewn penderfyniad Cabinet ar gynnig i gynyddu ffodd a thaliadau, gan gwyno cymaint y costiodd hynny. 

“Anwybyddodd yn ddigon cyfleus i’r pwyllgor craffu polisi ac adnoddau – â’r mwyafrif yn aelodau Llafur – bleidleisio’n unfrydol i yrru’r penderfyniad i godi taliadau yn ôl i’r Cabinet i’w ail ystyried.

 “Mae’n ymddangos mai diffyg ystyriaeth tuag at ddemocratiaeth yw’r patrwm yng Nghaerffili. Cerddodd y Cynghorydd Poole allan o gyfarfod yn ddiweddar gydag Aelod Seneddol Llafur Islwyn. Mae’n ymddangos nad yw’n gwrando ar neb.”

 Dywedodd arweinydd yr aelodau annibynnol y Cynghorydd Kevin Etheridge: “Mae’r Cabinet yn anwybyddu fy ngheisiadau hyd yn oed wedi cefnogaeth gan y Blaid a Llafur yn ystod y craffu, ac nid democratiaeth yw hyn gan ein bod wedi’n hethol gan y bobol ar gyfer pobol y fwrdeistref sirol mae hyn yn gadael y broses o graffu yn ddi-werth.”