Rhowch Cyngor Caerffiil Dan Fesurau Arbennig, Plaid Cymru yn Annog Llywodraeth Cymru

29/07/2019

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i osod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili dan “Fesurau Arbennig” oherwydd consyrn cynyddol ynghyn â’r ffordd y rhedir yr awdurdod.

Mae’r Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru wedi ysgrifennu at Julie James, Gweinidog Llywodraeth Leol, yn gofyn iddi yrru swyddogion i gymryd drosodd rheolaeth yr awdurdod er mwyn adnewyddu hyder y cyhoedd.

Mewn llythyr at y Gweinidog, dywed y Cynghorydd Mann na all Caerffili ddisgwyl tan yr etholiadau nesaf yn 2022 oherwydd difrifoldeb y sefyllfa sydd yn ganlyniad i reoli a chymryd penderfyniadau gwael.

Mae’n amlygu:

·       Cost gynyddol sgandal cyflog Uwch Swyddogion lle Gwastraffir Miliynau o Bunnau o Arian Cyhoeddus

·       Y bwriad o gau Canolfan Hamdden Pontllanfraith

·       Methiant i gadw Cynllun Cylchdro Pwllypant Dan Reolaeth

·       Torri gwasanaethau’r llinell flaen, gan gynnwys cau toiledau cyhoeddus.

Dywedodd y Cynghorydd Mann. “Drylliwyd hyder y cyhoedd yn yr awdurdod a gall pobol Caerffili ddim aros tan 2022 i gael gwared ar y weinyddiaeth arswydus yma, sydd yn anwybyddu safbwynt trigolion megis gyda Chanolfan Hamdden Pontllanfraith.

“Rhennir y farn o sut y rhedir yr awdurdod gan aelodau’r Blaid Lafur yn Islwyn sydd wedi achwyn wrth swyddfa Llafur Cymru i gabinet y cyngor “ein camarwain yn fwriadol, gan anwybyddu eu safbwyntiau.”

Yn y llythyr at y Gweinidog, dywed y Cynghorydd Mann: “Ysgrifennaf atoch i ofyn i chi osod yr awdurdod i mewn i fesurau arbennig, fel sydd wedi digwydd gyda’r GIG yng Nghymru, gan feddiannu rheolaeth o’r cyngor am gyfnod o amser er mwyn adfer hyder y cyhoedd mewn llywodraeth leol yng Nghaerffili.”