Arweinydd y Blaid yn Annog Cynghorwyr Llafur i Wrthwynebu Torri Gwasanaethau i Dalu Costau Cyfreithiol

01/08/2019

Mae Plaid Cymru wedi croesawu gwrthwynebiad gan gynghorwyr Llafur i’r bwriad i dalu am fwy byth o ffioedd cyfreithwyr mewn ymgais i wrthdroi penderfyniad llys.

Ond mae’r Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru, yn dweud y dylai’r 10 cynghorydd Llafur a arwyddodd lythyr i arweinydd y cyngor, Dave Poole, fod wedi dweud eu dweud yn gynharach.

Mae’r Cabinet Llafur yn dal at eu bwriad i gau Canolfan Hamdden Pontllanfraith a thorri’n llym wasanaethau’r rheng flaen er mwyn talu mwy o gyfreithwyr.

Dywedodd y cynghorydd Colin Mann: “Rydw i wedi ‘mhlesio bod o leiaf 10 cynghorydd Llafur wedi gweld y goleuni a chydnabod bod y penderfyniad i dalu cyfreithwyr mewn ymgais i gau canolfan Hamdden Pontllanfraith yn un gwael.

“Ni ddylai arweinydd y cyngor Dave Poole ddefnyddio cyllid cyhoeddus i dalu cyfreithwyr i geisio gwyrdroi penderfyniad llys. A’r hyn sydd hyd yn oed yn waeth yw ei fod yn barod i dorri gwasanaethau cyhoeddus i dalu ffioedd cyfreithwyr, arian a allai dalu costau’r ganolfan hamdden yn aros ar agor.

“Mae’r cynghorydd Poole yn profi, unwaith eto, faint mae e allan o gysylltiad â barn y cyhoedd. Gobeithiaf y gwnaiff mwy o gynghorwyr Llafur archwilio’u cydwybod gan ymuno â’r gwrthwynebiad i wastraffu mwy o arian i dalu cyfreithwyr. Nag yw e wedi dysgu gwers am gostau cyfreithiol o’r miliynau o £ a wariwyd ar sgandal cyflogau’r uwch swyddogion?

“Mae penderfyniadau gwael gan y Cabinet Llafur yn eu gwneud mwy mwy yn gyff gwawd gan y cyhoedd. Mae hwn yn rheswm arall pam rydw i wedi gofyn i’r Gweinidog Llywodraeth Leol i osod CBS Caerffili i mewn i fesurau arbennig.”