Arweinydd y Blaid yn Beirniadu’r Cynlluniau i Symud y Dderbynfa o Bencadlys y Cyngor

14/08/2019

Mae’r dderbynfa tu blaen i bencadlys Cyngor Caerffili yn Nhŷ Penallta, Ystrad Mynach, ar fin ei diddymu fel rhan o’r toriadau ar wario, cafodd Plaid Cymru ar ddeall.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp gwrthblaid Plaid Cymru, a feirniadodd y cynllun: “Cefais wybod o ffynhonnell berffaith fod y brif dderbynfa i’w chau a byrddau i’w gosod o’i blaen. Beth felly am Lafur yn hawlio eu bod am warchod gwasanaethau’r rheng flaen?”

“Credaf fod y cynigion wedi’u claddu yn y cynigion yng nghyllideb 2019-20 ar gyfer cynilo £108,000 a glustnodwyd ar gyfer caffaeliadau a gwasanaethau cwsmeriaid. Byddai’r rhan fwyaf o gynghorwyr wedi methu hyn ac o ystyried y newid sylweddol mewn gwasanaeth dylid fod wedi’i amlygu ar gyfer aelodau’r weinyddiaeth Lafur, mae’n amlwg bod yn well ganddynt fait accompli.

“Dywedwyd wrthyf mai’r Cynllun Anghredadwy yw gwneud i ffwrdd â gwasanaethau personol a gosod safle hunanwasanaeth yn eu lle. Bydd rhai o staff  presennol y dderbynfa yn crwydro o gwmpas gyda gliniaduron i gynorthwyo aelodau’r cyhoedd, a bydd llawer ohonynt heb yr un syniad o sut i ddefnyddio’r system newydd. Os ydy Derbynfa Pencadlys i’w diddymu beth yw’r rhagolygon ar gyfer gwasanaethau eraill y rheng flaen?

“Bydd rhai o’n trigolion mwyaf bregus, sydd yn debygol o fynd i Dŷ Penallta am nad ydynt yn gyffyrddus â thechnoleg, yn wynebu hyn a dyw hynny ddim yn dderbyniol. Dylai’r weinyddiaeth Lafur  feddwl eto am hyn. Mae’n ymddangos fod ganddynt hen ddigon o arian ar gyfer ffioedd cyfreithiol.”