Cyngor Cymunedol Llanbradach a Phwllypant yn cefnogi Annibyniaeth i Gymru

11/09/2019

Cyngor cymunedol Llanbradach a Phwllypant yw’r awdurdod lleol diweddaraf i daflu ei bwysau tu ôl i’r ymgyrch dros Annibyniaeth i Gymru.

Pleidleisiodd  yr aelodau oedd yn bresennol yn unfrydol i gymeradwyo’r cynnig oedd yn datgan: “Cynnig fod y cyngor hwn yn cefnogi’n weithredol yr ymgyrch dros Annibyniaeth i Gymru gan annog yn rhagweithiol y ddeialog gadarnhaol ar Annibyniaeth  er mwyn i bobol Cymru fod yn fwy hysbys  am y buddiannau a allai ddod yn sgil Annibyniaeth i bobol Cymru, cymunedau lleol a’r economi Gymreig ehangach.”

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann a osododd y cynnig gerbron: “Bydd y rhan fwyaf o bobol wedi sylwi bod symud wedi bod yn y ffordd mae rhai wedi bod yn meddwl yng Nghymru lle mae’r mater o annibyniaeth nawr yn cael ei ystyried gan fwy o bobol nag a fu yn draddodiadol.

“Does fawr o syndod bod y teimlad yn tyfu wrth i ni edrych ar yr anhrefn yn San Steffan. Ni i gyd yn gwybod bod buddiannau pobol Cymru yn cael eu hanwybyddu yn gyfan gwbl gan lywodraeth San Steffan. 

“Ydy hi’n bosib gwneud mwy o smonach ein hunain nag sydd yn digwydd yn Llundain? Awgrymaf na allen ni.”  

Ychwanegodd Cadeirydd y cyngor cymunedol, David Rees: “Mae’r cynnig hwn yn cydnabod nad yw unrhyw symudiad tuag at hunan- benderfyniad yn sicr yn syml ac mae’r cynnig yn cefnogi archwilio’r amryw faterion a fydd yn codi cyn y gall Cymru gyrraedd Annibyniaeth.

“Ar yr un pryd, mae’n rhaid i ni ddechrau ystyried y materion hyn tra’n cadw’n llygaid yn bendant ar y brif nod bod pobol Cymru yn gwneud y penderfyniad sy’n effeithio ein poblogaeth ac nid dibynnu ar gam-lywodraethu mewn man arall.”

Dywedodd Delyth Jewell AC, a siaradodd yn yr orymdaith ddiweddaraf ym Merthyr Tudful, lle'r oedd dros 5,000 yn bresennol: “Gyda’r anhrefn bresennol yn San Steffan yn dyfnhau o ddydd i ddydd, dyw hi ddim yn syndod bod mwy a mwy o bobol yn teimlo y dylai penderfyniadau sy’n effeithio ar bobol sy’n byw yng Nghymru gael eu cymryd yn agosach i dref.

“Ond nid safle  ideolegol yw annibyniaeth ond, yn hytrach, ni am annibyniaeth fel ein bod yn gallu cychwyn ar ein taith ein hunain gan gymryd penderfyniadau a fydd o gymorth i bobol sy’n byw yn ein cymunedau i fod yn ffyniannus.

“Roedd hi’n anrhydedd aruthrol cael annerch yr orymdaith ym Merthyr fwrw’r Sul, ochr yn ochr ag Eddie Butler a Neville Southall. Credaf y bydd hyd yn oed fwy o bobol yn troi at hyn yn ystod y misoedd sydd i ddod fel syniad sydd â’i amser wedi cyrraedd.”