Edrychwch eto ar y Troi Bant Eang o Oleuadau’r Stryd, ar anogaeth Plaid Cymru

19/09/2019

Mae Plaid Cymru yn galw am adolygiad o’r mesur arbed arian i droi bant degau o filoedd o oleuadau’r stryd yn oriau mân y bore,ymhlithl cwynion gan drigolion.

Mae goleuadau yn cael eu troi bant gan Gyngor Caerffili bob yn dipyn ar draws y fwrdeistref sirol rhwng canol nos a 5.30 y bore, tan ddiwedd y flwyddyn nesa. Dydy hyn ddim yn cynnwys cyffyrdd a chanol y prif drefi.

Ond dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru: “Rydym yn cefnogi’r penderfyniad i drosi goleuadau’r stryd i LED. Ond ynghyd â hyn mae troi bant goleuadau stryd ar raddfa eang.

Gweithredwyd y cynllun hwn ers mis Ebrill ac mae galw am adolygu’r effaith cyn belled, gan gynnwys gweld a fu cynnydd mewn damweiniau ar y ffordd.

“Mae pobol hŷn yn arbennig yn teimlo’n fwy bregus ac yn bryderus am y lleihad mewn diogelwch pan droir y golau i ffwrdd.  

“Yn ystod isetholiadau’r cynghorau cymunedol ym Medwas dywedodd nifer o’r trigolion wrthym am eu consyrn am effaith y cynllun. Ysgrifennodd Dan Llewellyn, yr ymgeisydd Plaid Cymru llwyddiannus yn yr isetholiad, at y cyngor yn mynegi pryderon.

Mewn ymateb i’r Cynghorydd Dan Llewellyn, dywedodd y cyngor: “Lle mae goleuadau ar y ffordd, eu pwrpas yw cynorthwyo defnydd diogel o’r briffordd. Er yn darparu rhywfaint o nawdd tan ganol nos, ni ellir ond ystyried gorlifiad goleuni o oleuadau’r stryd ond fel sgil gynnyrch sydd i’w groesawu.”

Wrth adweithio i’r ymateb ychwanegodd y Cynghorydd Colin Mann: “Mae’r ateb yn gwneud dim byd i leddfu consyrn trigolion.”

Dywedodd AC Plaid Cymru, Delyth Jewell, ymgeisydd Caerffili ar gyfer etholiadau nesa’r Cynulliad: “Mae goleuadau’r strydoedd yn hanfodol i ddiogelwch a theimladau o gydlyniad cymunedol. Os caiff goleuadau’r stryd eu troi bant, mae’n golygu y bydd pobol yn dewis peidio mynd allan wedi iddi dywyllu, ac mae’n cynyddu’r risg o ymosodiadau ar bobol fregus.

“Rwy’n gwybod fod amserau’n galed, ond goleuadau’r stryd, yn wirioneddol, yw un o’r pethau olaf y dylem dorri lawr arnynt. Gobeithiaf y gwnaiff y cyngor wyrdroi’r syniad gwrthredol hyn. Byddai iddo nifer o ganlyniadau a fyddai’n achosi pryder.”