Datganiad ar Ymddiswyddiad Arweinydd Llafur y Cyngor

20/09/2019

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili: “ Daeth y newyddion fod arweinydd y cyngor yn ymddiswyddo yn gwbl annisgwyl. Dydyn ni, fel cynghorwyr, ddim yn ymwybodol beth yw’r rhesymau.

“Mae’r  digwyddiad diweddaraf yma ond yn fodd o erydu ymhellach  hyder pobol Caerffili yn arweinyddiaeth y sir gan Lafur.

“Maent wedi llywyddu dros sgandal cyflogau’r prif swyddogion, sydd eto i ddod i ben ac wed costio miliynau o bunnau o arian cyhoeddus, ynghyd â’r penderfyniad gwallus dros y bwriad o gau Canolfan Hamdden Pontllanfraith ac wrth gau toiledau cyhoeddus.

“Awdurdod mewn argyfwng yw hwn ac mae hawl gan drigolion ofyn y cwestiwn ‘beth sy’n mynd i ddigwydd nesaf?’ All unrhyw fod â hyder yn yr awdurdod hwn?”