Llywodraeth Cymru yn Gwrthod Camu i Mewn i Drafferthion Cyngor Caerffili

01/10/2019

Mae Llywodraeth Cymru yn gwrthod gweithredu ynglŷn ag argyfwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Cymru a reolir gan Lafur.

Wnaiff Gweinidog Llywodraeth Leol, Julie James, ddim ymyrryd i redeg yr awdurdod er gwaethaf apêl gan y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru, i osod y cyngor i mewn i fesurau arbennig.

Ers i’r Cynghorydd Mann ysgrifennu at y Gweinidog yn ystod yr haf, mae arweinydd y cyngor, David Poole, wedi rhoi’r gorau iddi oherwydd y posibilrwydd o wrthdaro mewn buddiannau. Mae sgandal cyflogau’r prif swyddogion wedi parhau am dros chwe blynedd gyda bil o filiynau i’r trethdalwyr.  

 Yn ei lythyr gwreiddiol amlygodd y Cynghorydd Mann:

·       Sgandal cyflogau’r prif swyddogion

·       Cynlluniau i gau Canolfan Hamdden Pontllanfraith yn groes i ddymuniad y gymuned. Heriodd y trigolion hyn yn llwyddiannus drwy Arolwg Barnwrol.

·       Cau tai bach cyhoeddus yn groes i ddymuniad y cyhoedd a methiant y cyngor i gynnal rheolaeth digon tynn ar welliannau i gylchdro’r A468/A469 Pwllypant.

·       Beirniadaeth o arweinyddiaeth Llafur gan swyddogion Llafur yn Islwyn. 

Dywedodd y Cynghorydd Mann: “Mae naws llythyr y Gweinidog yn glir. Does ganddi ddim diddordeb yn y modd y rhedir llywodraeth leol ym mwrdeistref sirol Caerffili, mae hi’n dod o hyd i esgusion i wneud dim byd ac yn gwrthod gweithredu i wella’r sefyllfa i’r trigolion.

“Rydw i’n siomedig iawn am fod y Gweinidog yn methu pobl sir Caerffili gan ddweud, ‘does dim gwahaniaeth pa mor wael yw’r sefyllfa, wna i ddim byd.’

“Mae swyddogion Llafur yn Islwyn, gan gynnwys yr AS, wedi cwyno’n chwyrn am arweinyddiaeth Llafur Caerffili. Faint mwy o dystiolaeth am y cyngor a ddylid ei rhoi mewn i fesurau arbennig mae hi ei eisiau?’