Dylid Byth Ailadrodd y Sgandal Cyflogau, yw Datganiad Arweinydd y Blaid

03/10/2019

Yn cynnig sylwadau ar benderfyniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i ddiswyddo’n syth y prif weithredwr Anthony O’Sullivan, dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili: “Wedi mwy na saith mlynedd, daeth sgandal cyflogau’r uwch swyddogion i ben o’r diwedd.

“Mae  symiau anferthol o arian cyhoeddus wedi mynd i ddifancoll. Ers mis Medi 2012, mae’r weinyddiaeth Lafur wedi llywyddu dros saga, sydd yn cynnwys codiadau cyflog i uwch swyddogion, ac wedi costio dros £5m i’r trethdalwyr. Derbyniodd y prif weithredwr dros £1m mewn cyflog a thaliadau pensiwn yn ystod yr adeg hon. Mae pob cartref yn y fwrdeistref wedi talu tu £85 yr un. Allech chi ddim gwneud hyn i fyny!

 “Gwariwyd arian i dalu uwch swyddogion i aros adre, ffioedd cyfreithiol ac awdit pan ddylid fod wedi gwario’r arian ar wasanaethau’r rheng flaen, fel cadw toiledau cyhoeddus ar agor, cadw goleuadau’r strydoedd ymlaen a diogelu dyfodol ein holl ganolfannau hamdden. Y sawl sydd wedi bod ar eu colled yw trigolion y fwrdeistref sirol.

“Mae’n hanfodol bod gwersi yn cael eu dysgu fel bod hyn byth bythoedd yn digwydd eto. Byddai gweinyddiaeth Blaid Cymru yn y dyfodol yn rhedeg yr awdurdod yn gywir er mwyn sicrhau hynny.

“Hefyd mae galw clir i Lywodraeth Cymru gynnal adolygu’r gyfraith ar frys ar weithdrefnau mewnol disgyblaeth, fel na ail adroddir y sefyllfa ddwl hon mewn man arall.”