Cyngor Llafur yn gwario £2.1 m o arian cyhoeddus wrth dalu setliad i staff ynghyd â Chytundebau Cyfrinachol

02/12/2019

Mae Cyngor Llafur Caerffili wedi talu mwy na £2.1m o arian cyhoeddus dros y pum mlynedd ddiwethaf fel rhan o setliadau cyfrinachol i staff oedd yn gadael.

Datgelodd cais Rhyddid Gwybodaeth gan Blaid Cymru hefyd, o’r 32 a gyflogwyd ac a arwyddodd gymalau cyfrinachol/ cytundebau heb ddatgeliad yn 2018-10 roedd 9 dan ymchwiliad disgyblu tra roedd 21 yn absennol oherwydd salwch.

Datgelodd ymateb gan Gyngor Caerffili nad oedd unrhyw gynghorydd yn rhan o arwyddo cytundebau heb ddatgeliad.

Costiodd taliadau terfynol a chostau cyfreithiol yn ystod y ddwy flynedd ariannol ddiwethaf fwy na £500,000 – codiad sylweddol o gymharu â’r £362,175 yn 2014-15.

Gwrthododd Gyngor Caerffili dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth i ddarparu copi blanc o’r cytundebau heb ddatgeliad, gan roi rhesymau cyfreithiol. Gosodwyd apêl yn erbyn y penderfyniad hwn gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Dywedodd y Cynghoryd Lindsay Whittle, ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer Etholiad Cyffredinol y DG dros Gaerffili:”Bydd pobol yn sir Caerffili yn synnu at lefel uchel y taliadau i staff oedd yn gadael. Hefyd, roedd nifer o’r rhai oedd yn arwyddo cytundebau heb ddatgeliad dan archwiliad disgyblu tra roedd eraill yn sâl.

“Allwch chi ddim llai na meddwl pam y gofynnir i rai sydd dan archwiliad neu bant o’r gwaith yn sâl i arwyddo’r cytundebau hyn. Ai ffordd o’u cadw nhw’n dawel am yr hyn sydd yn digwydd yn y cyngor yw hyn?”

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd gwrthblaid Plaid Cymru ar gyngor Caerffili: “Mae galw am adolygiad ynglŷn â gweithredu’r cytundebau hyn gan yr awdurdod oherwydd cymaint o arian cyhoeddus sydd yn cael ei wario ac sydd wedi codi’n gyflym iawn dros y pum mlynedd ddiwethaf.

“A ddylai swyddogion yn unig, er enghraifft, fod yn arwyddo’r cytundebau heb unrhyw fewnbwn gan gynghorwyr uwch? Yn fy marn i mae galw of fwy o dryloywder ar gyfer y cytundebau hyn.”