Miloedd Mwy o i Oleuadau Strydoedd i’w Troi Bant, datgelodd Plaid Cymru

20/07/2020

Mae bron 8,500 o oleuadau stryd i’w troi bant yn sir Caerffili rhwng nawr a diwedd 2020 dywedwyd wrth Blaid Cymru. 

Datgelodd cais rhyddid gwybodaeth hefyd fod y cyngor, dan reolaeth Llafur, wedi derbyn,erbyn 27ain o Chwefror, 197 o gwynion gan unigolion am oleuadau a drowyd bant rhwng hanner nos a 5.30 y.b. oherwydd ymgais torri costau. Mae dros 3,2oo o bobol hefyd wedi arwyddo deiseb ar bapur ac ar-lein yn gwrthwynebu’r troi bant. 

Cadarnhaodd Cyngor Caerffili bod 14,200 o oleuadau wedi’u troi bant gyda 8,495 i’w troi bant eto drwy’r un modd dadgysylltu erbyn diwedd y flwyddym. Yr ardaloedd sydd eto i’w troi bant yw Tir-y-berth, Pengam, Bargoed (Gilfach), Aberbargoed, Fochriw, Deri, Tredegar Newydd, Abertysswg, Twyncarno a Phontlottyn. 

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd gwrthblaid Plaid Cymru: “Rydym yn derbyn cwynion gan bobol am effaith y troi bant mawr. Mae pobol oedranus eisoes yn dweud eu bod yn teimlo’n llai diogel ac yn fwy bregus yn eu cartrefi eu hunain. Mae’n amlwg, fel y bydd y nosweithiau yn dod yn hirach, y bydd yr ofnau yn cynyddu. Mae yna bobol sy’n cerdded i’w gwaith mewn tywyllwch dudew yn gynnar yn y bore. 

“Mae’r ffaith bod bron 200 o unigolion wedi cwyno wrth y cyngor am y troi bant hefyd yn arwyddocaol.  Ychydig o bobol sydd, fel arfer, yn mynd mor bell â chwyno’n swyddogol ar faterion sy’n achosi consyrn iddynt. Mae’n amlwg fod yma lawer o anniddigrwydd sydd ddim yn lleihau. 

“Cred Plaid Cymru y dylid cynnal adolygiad llwyr ar effaith y polisi yma. Derbyniaf fod arian yn dynn ym mhob awdurdod lleol ac fe gefnogon ni y newid mynd am oleuadau LED sydd llawer yn rhatach ar egni. Mae goleuadau stryd yn un o’r hanfodion hynny y mae pobol sy’n talu trethi i’r cyngor yn dibynnu arno. Gellid gwario peth o’r arian a arbedwyd ar LED ar gyfer lleihau effaith y penderfyniad hwn.”   

Dywedodd Delyth Jewell,ymgeisydd Plaid Cymru dros Gaerffili yn etholiadau’r flwyddyn nesaf i’r Senedd: “Caiff y penderfyniad hwn effaith andwyol ar bobol oedranus a’r sawl sydd ag anabledd. Mae’n golygu y bydd pobol yn teimlo’n llai diogel yn gadael eu cartrefi a dychwelyd gyda’r nos. 

“Mae’n ddealladwy fod pobol yn teimlo’n gryf am hyn ac rwy’n eiriol bod y cyngor  yn gwrando ar y synnwyr yma a chadw’r goleuadau ymlaen yn lle cyfyngu pobol i’w cartrefi.”