Toiledau ym Mharciau Caerffili i Agor o Ddydd Llun

23/08/2020

Mike Prew

Bydd toiledau mewn dau o barciau gwledig Caerffili yn cael eu datgloi ddydd Llun, mater a groesawir gan Blaid Cymru. 

Mae swyddogion y cyngor wedi dweud wrth gynghorwyr Plaid Cymru Colin Mann a Martyn James y bydd y tai bach ym Mharc Ystrad Mynach a Pharc Morgan Jones yng Nghaerffili yn ail agor o ddydd Llun tra bydd Parc Waunfawr yn dilyn ddiwedd yr wythnos nesa. Colin Mann

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann sy’n cynrychioli Llanbradach: “Mae synnwyr cyffredin wedi darbwyllo. Rydw i wedi ‘mhlesio bod Caerffili wedi dilyn Caerdydd, Rhondda Cynon Taf a nifer o awdurdodau eraill drwy ail-agor toiledau mewn parciau. 

“Roeddwn gydol yr amser yn hyderus y bydden nhw’n agor yn ddiogel ac mae’n dda gweld y bydd dosbarthwr hylif glanhau dwylo ar gael. Roeddwn wedi gofyn i swyddogion y cyngor adolygu’r cau er mwyn datrys y mater hwn. Maen nhw wedi gwneud hynny nawr ond credaf y gallai hyn fod wedi digwydd llawer iawn yn gynharach. 

“Gwneir defnydd helaeth o barciau ac felly mae’n siomedig fod toiledau wedi bod yng nghlo yn ystod y rhan fwyaf o gyfnod y gwyliau prysur.” 

Dywedodd Maer Tref Caerffili Mike Prew, “Rydw i’n falch bod y toiledau ym Mharc Morgan Jones i agor eto wedi ein cynrychioliad i’r cyngor sir. Mae hyn yn dilyn y newyddion da am waith cynnal a chadw i’r pwll sblasio ym Mharc Morgan Jones a godwyd gennym beth amser yn ôl.”