Pont droed dros dro i Lanbradach cyn y Nadolig, yw addewid Trafnidiaeth Cymru

14/09/2020

Croesawodd  gynghorwyr lleol Plaid Cymru gynlluniau i godi pont droed dros dro yn Llanbradach i gymryd lle'r groesfan a ddifrodwyd mewn damwain ar y ffordd ym mis Mai.  

Mewn taflen dywedodd Trafnidiaeth Cymru (TfW) eu bod yn gobeithio agor pont droed Ty'n y graig erbyn y Nadolig - saith mis wedi i ddamwain ddifrodi’r hen bont.

Dywedodd TfW bod y bont droed yn debyg o fod yn ei lle am 12 - 16 mis tan y gellid gosod croesfan barhaol. Symudir y goleuadau traffic  dros dro ar gyfer y gwyriad hyd Colliery Road unwaith fydd y groesfan dros dro yn ei lle.

Mewn datganiad dywedodd cynghorwyr y ward, Colin Mann a Rob Gough: “Mae’r groesfan  yma dros y rheilffordd yn gyswllt pwysig iawn i nifer o drigolion y pentref. Gwerthfawrogwn ymdrechion TfW am ddarpariaeth amgen ond does dim byd tebyg i’r bont ei hun. Rydym wedi’n plesio fod croesfan dros dro i’w darparu at ddefnydd y gymuned leol o fewn y misoedd nesa, mae yma wir angen. 

“Byddwn ni fel cynghorwyr y ward yn parhau i wasgu TfW i symud mor fuan a bo modd i ddarparu pont amgen barhaol.”