Y Blaid yn Cefnogi Cynnig i Adolygu’r Polisi o Droi Goleuadau Strydoedd Bant

23/09/2020

Mae cynghorwyr Plaid Cymru yn sir Caerffili wedi datgan eu cefnogaeth ar gyfer ail-feddwl y penderfyniad dadleuol i droi bant mwy na 22,000 o oleuadau stryd yn ystod yr oriau mân.

Gosodwyd rhybudd o gynnig gan gynghorwyr Annibynnol i  Bwyllgor Craffu Adfywiad ar Hydref 1fed yn galw am adolygiad o bolisi’r cyngor Llafur.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru: “Mae Plaid Cymru yn croesawu cefnogaeth y grŵp Annibynnol ar fater y buom yn ei gefnogi ers peth amser. Rydym wedi bod yn datgan mai ffolineb yw troi goleuadau’r stryd bant mewn ardaloedd preswyl am fwy na blwyddyn, a byddwn yn parhau i wneud hynny. 

“Mae Llafur wedi dewis anwybyddu deisebau a ddechreuwyd yn erbyn y troi bant mawr a arwyddwyd gan filoedd o drigolion a chafwyd bron i 200 o gwynion. Ond gobeithiwn bellach y gallant dderbyn ei fod yn bolisi ac arno nam.     

“Rydym ond yn rhy hapus i gefnogi’r rhybudd o gynnig oherwydd dydyn ni ddim yn credu y dylai’r sawl sy’n byw ar eu pennau eu hunain a phobl hŷn deimlo’n ansicr a bregus o fewn eu cartrefi eu hunain. Mae’r düwch hefyd yn effeithio’n negyddol ar y rhai sy’n gorfod cerdded i’w gwaith ar gyfer sift waith gynnar yn y bore mewn tywyllwch dudew.”

Mae cynghorydd Plaid Cymru Teresa Parry wedi lansio deiseb newydd yn y gymuned yn galw am i oleuadau’r stryd gael eu troi ymlaen eto.