Gyrwyr sy’n Boendod yn Defnyddio Ffordd Osgoi Llanbradach fel Cylched Rasio

29/09/2020

Achosir poendod mawr i drigolion Llanbradach gan rhai gyrwyr sy’n defnyddio’r ffordd osgoi leol fel cylched rasio.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, aelod dros ward Llanbradach: “Mae nifer fach o yrwyr anghyfrifol â cherbydau swnllyd iawn  yn gôr yrru terfynau 70mya ar yr hewl a, chredwn hefyd y lefel sŵn o 74 desibel a ganiateir dan y rheoliadau. Mae’n anghyfreithlon addasu sustem egsost i’w gwneud yn fwy swnllyd.

“Mae’n’ debygol iawn bod y gyrwyr hyn yn achosi perygl i ddefnyddwyr eraill y ffordd fawr sy’n cadw at y gyfraith, drwy ei gweithredoedd anghyfrifol a dyw hi ond yn fater o am,ser cyn y digwydd damwain ddifrifol.

“Mae’r arferiad wedi parhau ers rhai misoedd bellach nawr gydag ychydig iawn o doriadau. Mae’n ymddangos i hyn ddechrau yn ystod cyfnod dechreuol o gloi lawr y pandemig pan oedd ond ychydig o drafnidiaeth ar yr heolydd, ond mae wedi parhau ers hynny.

“Derbyniais sicrwydd fod yr heddlu yn cymryd y mater o ddifrif ac yn cymryd camau i fynd i’r afael â’r sefyllfa. Bydd pobol yn Llanbradach yn ddiolchgar iawn pan ddaw diwedd i’r arferiad annerbyniol hyn.”