Arweinydd y Blaid yn Ymosod ar Bolisi Llafur o Ddiffodd Mawr Goleuadau Stryd

06/10/2020

Mae Plaid Cymru wedi cyhuddo cynghorwyr Llafur yng Nghaerffili o fod yn fyddar i gais y cyhoedd i ail gynnau goleuadau stryd mewn ardaloedd preswyl  yn ystod yr oriau mân.

Pleidleisiodd cynghorwyr Llafur 41-19 yn erbyn cynnig ysgrifenedig a gefnogwyd  gan gynghorwyr y Blaid a rhai annibynnol yn gofyn am adolygiad o’r penderfyniad i ddiffodd y goleuadau rhwng hanner nos a 5.30 y.b.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru wrth gyfarfod o’r cyngor llawn heno a oedd yn trafod cynnig ysgrifenedig ar oleuadau stryd a gefnogwyd gan y Blaid a’r aelodau annibynnol. “Hawliodd y cyngor Llafur yn aml ar hyd y blynyddoedd eu bod yn gyngor oedd yn gwrando - wel, gwelwn nawr eu bod yn troi clust fyddar tuag at y cyhoedd ar oleuadau strydoedd. Ceisiodd yr aelodau Llafur ar y pwyllgor craffu hyd yn oed geisio rhwystro’r cynnig rhag cael ei drafod gan y cyngor heno. Mae dros 200 o bobol wedi rhoi i fyny o’u hamser i ysgrifennu yn gwrthwynebu diffodd goleuadau’r oriau mân, yn ogystal â miloedd mwy yn arwyddo deisebau.

“Clywais sôn am y galw am gynilo carbon yn aml mewn cysylltiad â’r ddadl hon. Roeddwn yn gweithio ar agenda carbon y cyngor hwn 20 mlynedd yn ôl - ymhell cyn iddo ddod yn ffasiynol. Cefnogodd Plaid Cymru y newid i oleuadau LED sydd wedi arwain at arbedion sylweddol - mewn carbon ac arian.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Colin Mann: “Cofiwch hefyd bod yna ddyletswydd i hyrwyddo lles. Mae’r hyn a wnaed wrth fethu goleuo strydoedd yn niweidiol i les ein cymunedau.

“Caiff DIFFODD MAWR Llafur effaith arbennig ar fywydau pobol sy’n byw ar eu pennau eu hunain, hefyd y bregus, yr henoed a gweithwyr sifft. Mae byd o wahaniaeth rhwng diffodd goleuadau yng nghalon cymunedau, lle mae pobol yn byw, o gymharu â ffordd osgoi neu ystâd ddiwydiannol lle nad oes yno gartrefi.

“Cyn bo cynghorwyr Llafur yn gweiddi “O ble ddaw’r arian?” dylen nhw gofio’r  £ miliynau y daethant o hyd iddynt i dalu am sgandal cyflogau uwch swyddogion.

“Gellir dod o hyd i arian lle mae ewyllys i wneud hynny ond mae Llafur i weld yn benderfynol o neilltuo pobol Caerffili i dywyllwch yr hydref a’r gaeaf yma.

“Dylai Llafur atal unrhyw ddiffodd pellach a meddwl yn radical ynglŷn â throi’r goleuadau ymlaen mor gynted â phosib."