Y Blaid yn Annog gohirio Taliadau am Barcio yn Sir Caerffili tan Fehefin 2021

14/10/2020

Mae cynghorwyr Plaid Cymru yn galw am barcio rhad mewn meysydd parcio Talu ac Arddangos yng nghanolfannau trefol Bwrdeistref Caerffili gael ei ymestyn i mewn i chwe mis cyntaf 2021.

Dywedant fod parcio rhad yn angenrheidiol i gynorthwyol busnesau a niweidiwyd gan bandemig coronavirus. Ym mis Mehefin  gwnaeth y cyngor i ffwrdd â’r taliadau tan ddiwedd 2020.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann,arweinydd grŵp Plaid Cymru,”Mae’r pandemig wedi gadael busnesau yng Nghaerffili yn brwydro i oroesi.

“Cefnogon ni’r cais cyntaf ar gyfer parcio rhad. Mae angen i’r cyngor nawr ymestyn y parcio rhad yn hanner cyntaf 2021 er mwyn annog pobol i ddod yn ôl i ganol ein trefi i gynorthwyo masnachwyr wrth iddyn nhw adfer wedi’r creisis.

“Dim ond yr wythnos ddiwethaf anogodd y cyngor bobol i siopa’n lleol a chytunodd is arweinydd Llafur fod busnesau yn dechrau teimlo effaith y cloi lawr lleol a chyfaddefodd fod angen hwb ar yr economi leol.

“Wel, misoedd cyntaf unrhyw flwyddyn fel arfer yw’r mwyaf anodd i fasnachwyr lleol. Rydw i’n cysylltu ag aelodau Annibynnol a’r grŵp rheoli i ofyn iddynt gefnogi ein mesur. Gallai lleol olygu’r gwahaniaeth rhwng ein busnesau lleol â dyfodol disglair a heb unrhyw ddyfodol o gwbl.”

Dywed y cynnig:

Rydym ni, sydd yn arwyddo isod, yn gofyn i Fwrdeistref Caerffili ystyried ymestyn y cynnig parcio rhad ar gyfer eu meysydd parcio am chwe mis pellach o’r 1af o Ionawr 2021

Ceisiwn yr ymestyniad oherwydd y ffactorau canlynol:

  • Mae'r sector manwerthu yn gyffredinol ac yn sicr ein siopau lleol a chanol ein trefi yn wynebu amser anodd iawn ar hyn o bryd.
  • Gwelir hyn yn y lleihad yn y nifer o bobol sydd yng nghanolfannau ein prif drefi.
  • Mae Ionawr i Fawrth yn draddodiadol yn adeg anodd iawn i fusnesau manwerthu o gofio’r pwyslais gwariant arferol ar gyfer y Nadolig.
  • Y cynnydd digynsail mewn siopa ar-lein lle mae galw am gymorth ar siopau lleol i gystadlu yn ei erbyn.
  • Ail osod taliadau parcio a fydd yn anghymhelliad arall i bobol sy’n ystyried ymweld â’n canolfannau trefol.