Eithrio Cynghorydd y Blaid o Gyfarfod am Ymddygiad Gwrth Gymdeithasol yn ei Ward

16/10/2020

Dywed Phil Bevan a fu’n gynghorydd Plaid Cymru ers blynyddoedd lawer iddo gael ei eithrio o gyfarfod yn ymwneud ag ymddygiad gwrth gymdeithasol ym Mharc Morgan Jones, Caerffili.

Mae’r Cynghorydd Phil Bevan sy’n cynrychioli ward Morgan Jones, wedi mynnu eglurhad gan grŵp reoli Llafur.

Dywedodd: “Rydw i wedi cael gwybod y galwyd cyfarfod ddydd Mawrth gan gynghorydd Llafur Shane Cook lle'r oedd swyddogion y cyngor a’r heddlu yn bresennol. Gwnes i ddim yn ymwybodol am y cyfarfod tan iddo ddod i ben ac rydw i eisiau gwybod pam roeddwn i fel aelod y ward wedi’n eithrio.

“Mae’n drist nodi nad hwn yw’r tro cyntaf i hyn ddigwydd dan weinyddiad y blaid Lafur. Tynnwyd llun cyn arweinydd y cyngor, David Poole, yn dathlu ennill statws Baner Werdd ar gyfer Parc Ystrad Mynach, ond ni chafodd aelodau Plaid Cymru'r ward wahoddiad. Mae hwn ond yn un enghraifft o nifer.

“Dylai aelodau ward, a etholwyd gan y cyhoedd, dderbyn gwahoddiad gan yr awdurdod lleol i bob cyfarfod safle a digwyddiadau yn eu hardal. Etholir cynghorwyr gan y cyhoedd beth bynnag eu hymlyniad gwleidyddol, neu ddim, i gynrychioli eu hardaloedd ac ni ddylent gael eu heithrio gan y weinyddiaeth.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Bevan: “”Yn anffodus, nid achos newydd yw mater yr ymddygiad gwrth gymdeithasol ym Mharc Morgan Jones a gellid fod wedi’i ddatrys petai’r cyngor wedi cadw’r Ceidwad Parciau a oedd yn cau’r gatiau.”