Cyngor Caerffili i Agor Cyfarfodydd Dros y Rhyngrwyd i Newyddiadurwyr

20/10/2020

Bydd Newyddiadurwyr yn cael gweld cyfarfodydd Cyngor Caerffili yn fyw wedi apêl gan Blaid Cymru

Ysgrifennodd arweinydd y grŵp Colin Mann at arweinydd y cyngor Philippa Marsden a’r prif weithredwr Christine Harrhy i ofyn a fyddai’n bosib  gwylio cyfarfod, a gynhelir drwy “Microsoft Teams” fel maen nhw’n digwydd, yn hytrach na dilyn sesiwn yn nes ymlaen dros y rhyngrwyd.

Ysgrifennodd y Cynghorydd Colin Mann: “Deallaf nad y newyddiadurwyr lleol ar hyn o bryd â mynediad i gyfarfodydd CBSC yn fyw. Rydw i’n sylweddoli fod recordiadau ar gael y diwrnod ar ôl y cyfarfod.

“Yn anffodus, dyw’r diwrnod wedyn ddim pob amser yn amserol o gofio’r pen set y mae papurau newydd yn gweithio tuag atynt.

“Allwch chi, os gwelwch yn dda, drefnu fod newyddiadurwyr yn cael y cyfle i ddilyn cyfarfodydd yn fyw? Byddai hyn, wrth gwrs, yn unol â’r sefyllfa cyn y pandemig pan oedden nhw’n gallu mynychu’r cyfarfodydd yn y cnawd.

“Fy nealltwriaeth yw bod rhai o’r awdurdodau cyfagos eisoes yn darparu darpariaeth wylio.”

Dywedodd y Cynghorydd Mann ei fod wedi’i blesio bod arweinyddiaeth y cyngor wedi cytuno â’r cais hwn.

Yn ymateb, dywedodd Christine Harrhy: “Diolch am yr e-bost. Dydw i ddim yn ymwybodol i ni dderbyn unrhyw gais gan y wasg gan fod cyfarfodydd ers bod ein Cabinet wed bod yn rhedeg, ond mae’r arweinydd a fi yn hapus i’r wasg wylio ein cyfarfodydd rhithiol ac rydw i wedi gofyn i Steve (Steve Pugh yw Rheolwr Cyfathrebu’r cyngor) i gysylltu â’r Wasg yn barod ar gyfer ein cyfarfod Cabinet nesa (mae hyn ar gyfer unrhyw gyfarfod rhithiol arall hefyd)."