Y Blaid am Oedi’r Cais am Ddiweddu Parcio am Ddim yng Nghaerffili tan Fehefin 2021

22/10/2020

Mae Plaid Cymru wedi penderfynu oedi’r cais i ddiweddu parcio am ddim yn sir Caerffili dros y chwe mis cyntaf  yn 2021. 

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru a osododd notis gerbron ar gais ynglyn â thaliadau parcio: “Mae parcio am ddim i ‘w drafod gan grŵp Gwneud a Gorffen Parcio sydd i gyflwyno adroddiad i’r cyngor ym mis Rhagfyr. 

“Ar ôl siarad ag amryw lofnodwyr, rydym wedi penderfynu y byddai’n well atal y cynnig am y tro. Yn dibynnu ar ganlyniad y grŵp Gwneud a Gorffen - ynghyd â phwyllgor craffu ar y cyd sydd i drafod y canlyniadau - gallwn, wrth gwrs, ail gyflwyno’r cynnig hyn yn ddiweddarach. 

“Gobeithiwn y bydd pawb yn gefnogol i’r cynnig i gyflwyno parcio am ddim i gynorthwyo masnachwyr ar draws Caerffili, sy’n brwydro i dalu’r ffordd wrth i ni fynd i mewn i glo mawr arall. Mae angen pob cymorth y gallan nhw gael arnyn nhw a byddai parcio am ddim yn gymorth i ddenu siopwyr. “