Oedi cais am Barcio Rhad yng Nghaerffili

23/10/2020

Am y tro cyntaf mae Plaid Cymru yn gallu datgelu sawl golau stryd ym mhob ardal sydd wedi’u diffodd yn ystod yr oriau mân.

Dangosodd cais Rhyddid Gwybodaeth gan y Blaid bod saith ardal - Crymlyn, Dwyrain Rhisga, Canol Caerffili, Pontllanfraith, Penmaen (Amgoed), y Coed Duon ac Ystrad Mynach - mwy na 1,000 o oleuadau stryd wedi’u diffodd rhwng hanner nos a 5.30 y.b.

Yn gynharach y mis hwn pleidleisiodd rheolwyr Llafur yn sir Caerffili yn erbyn arwydd o gynnig a gefnogwyd gan Blaid Cymru a chynghorwyr annibynnol i adolygu’r penderfyniad i ddiffodd y goleuadau yn ystod yr oriau mân.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru: “Gall holl drigolion pob ward weld nawr drostyn nhw eu hunain effaith penderfyniad diffodd goleuadau Llafur.

"Caiff y weithred hon effaith ar bawb, yn enwedig y bregus, yr henoed a gweithwyr sifft. Oherwydd penderfyniad Llafur, cyfyngir pobol i’r tywyllwch yr hydref a’r gaeaf yma a dydy hyn ddim yn iawn.

“Hyd yn oed mor hwyr â hyn yn y dydd, anogaf arweinwyr Llafur i edrych eto ar eu polisi diffygiol gan droi’r goleuadau ymlaen mor gynted a bo modd."